Yrkesinriktad rehabilitering är en möjlighet

Din arbetsförmåga och hälsa kan försämras så att det försvårar ditt arbete. Då kan yrkesinriktad rehabilitering vara till hjälp. Målet med rehabiliteringen är att du kan fortsätta arbeta eller återgå till arbetet efter din sjukledighet.

Ta reda på möjligheterna för att fortsätta arbeta och återgå till arbetet

Om din arbetsförmåga eller hälsa försämras, för det på tal så snart som möjligt. Diskutera din situation med din arbetsgivare och företagshälsovården eller någon annan specialist inom hälso- och sjukvården. Ett nära samarbete främjar din arbetsförmåga och förbättrar dina chanser att fortsätta arbeta. Du har tillgång till många bra alternativ.

När ska jag ansöka om yrkesinriktad rehabilitering?

Ansök om yrkesinriktad rehabilitering när andra metoder som främjar din återgång till arbetet inte är tillräckliga eller möjliga för dig – och när din arbetsförmåga försämrats till den grad att det finns ett hot om att du förlorar din arbetsförmåga helt och hållet. Din yrkesinriktade rehabilitering kan vara till exempel arbetsprövning, arbetsträning eller omskolning. Du kan ansöka om rehabilitering oberoende av om du är arbetstagare eller företagare.

Yrkesinriktad rehabilitering är ett alternativ till invalidpension

Om du ansöker om invalidpension hos oss, utreder vi alltid först om du har nytta av yrkesinriktad rehabilitering. Vi kan stöda din återgång till arbetet även från en tidsbestämd invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd. Då får du ett beslut om yrkesinriktad rehabilitering utan separat ansökan.

Målet är en återgång till arbetet

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att du ska kunna fortsätta i arbetslivet så länge som möjligt och att arbetsuppgifterna lämpar sig för ditt hälsotillstånd och sysselsätter dig också i framtiden. I din rehabiliteringsplan berättar du för oss hur du har som avsikt att återvända till arbetet.

Läs mer om rehabiliteringsplanen

Vi hjälper dig med rehabiliteringsplanen

När du behöver hjälp med rehabiliteringsplanen kan du via vårt samarbetsnät kontakta en karriärcoach. Ilmarinens samarbetsnät hjälper dig att planera din återgång till arbetet, oavsett var du bor i Finland.

Läs mer om hjälp med rehabiliteringsplanen

Rehabiliteringspenning som utkomst under yrkesinriktad rehabilitering

Du får rehabiliteringspenning när din plan på en återgång till arbetet är klar, vi har kommit överens om den tillsammans och du inleder till exempel en arbetsprövning eller studier. Du kan också få ersättning för kostnader under den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Läs mer om rehabiliteringspenningen

Kom ihåg att skicka ett studieintyg till oss via vår webbplats när du börjar studera. Skicka in studieintyget varje år i augusti så länge du studerar.

Ladda ner studieintyget

Ansök om yrkesinriktad rehabilitering och sköt dina rehabiliteringsärenden via MinPension-tjänsten

Genom att logga in på MinPension kan du enkelt sköta dina egna rehabiliteringsärenden. Du kan logga in på tjänsten med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikatet. På MinPension kan du till exempel ansöka om rehabilitering, göra upp en rehabiliteringsplan och skicka meddelanden. Läs mer om vad du kan göra på MinPension.

Överväger du att ansöka om yrkesinriktad rehabilitering? Vår kundtjänst hjälper dig gärna i alla frågor som rör yrkesinriktad rehabilitering. Om du redan fått rehabiliteringsbeslutet, kontakta din egen rehabiliteringsspecialist. Du hittar uppgifterna om din rehabiliteringsspecialist på MinPension.

Kontakta oss