Arbetspensionsutdraget visar din arbetshistoria

Med arbetspensionsutdraget ser du hur din pension utvecklas. Pensionsutdraget anger hur mycket pension du tjänat in för arbete, företagsverksamhet och olika förmåner.

Vem kan kontrollera sitt pensionsutdrag?

Du kan kontrollera ditt pensionsutdrag om du bor i Finland och är en arbetstagare eller företagare mellan 17 och 69 år. Om du redan har gått i pension får du inget pensionsutdrag, men kan kontrollera dina arbets- och inkomstuppgifter för de fem senaste åren via tjänsten MinPension.

Arbetspensionsutdraget innehåller värdefull information. Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt pensionsutdrag regelbundet. Du hittar ditt pensionsutdrag enkelt genom att logga in på MinPension-tjänsten.

Välj elektroniskt pensionsutdrag

Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt arbetspensionsutdrag på webben för att se en uppdaterad beräkning av din intjänade pension. Logga in på MinPension-tjänsten och markera valet att du vill ha ditt pensionsutdrag på webben.

Därefter skickas pensionsutdraget inte längre hem till dig, utan du ser det via webbtjänsten. Genom att välja ett elektroniskt pensionsutdrag sparar du tid och skonar naturen då du slipper arkivera det flersidiga pappersutdraget eller förstöra det på ett datasäkert sätt.

Pappersutdrag på posten

Vi skickar ett pappersutdrag till dig vart tredje år om inte du börjat använda det elektroniska utdraget eller gått in på MinPension-tjänsten och kontrollerat det. Om du inte börjat använda det elektroniska pensionsutdraget skickar vi hem ett pappersutdrag varje år efter att du fyllt 59 år.

Kontrollera din intjänande pension noggrant

Du är själv ansvarig för att regelbundet kontrollera att ditt pensionsutdrag inkluderar alla arbetsförhållanden, företagsverksamheter och oavlönade perioder som du tjänat in pension för.

Om du upptäcker brister i ditt pensionsutdrag, kontakta i första hand din arbetsgivare. Arbetsgivaren kan anmäla ändringarna till inkomstregistret, varvid de även beaktas på ditt pensionsutdrag.

Om korrigeringarna gäller år 2018 eller tidigare år kan du göra en korrigeringsbegäran via MinPension-tjänsten, så kontaktar vi den ifrågavarande arbetsgivaren.

Om bristerna gäller uppgifter äldre än sex år behöver vi ett anställningsavtal, arbetsintyg, lönebesked eller annan skriftlig redogörelse innan vi kan kontakta arbetsgivaren. Med ovanstående dokument kan vi visa för arbetsgivaren att uppgifterna behöver korrigeras.

Ju mer omfattande materialet du skickar till oss är, desto bättre är chanserna att korrigera äldre uppgifter som påverkar ditt pensionsskydd.

Du får arbetspensionsutdraget från ditt senaste pensionsbolag

Du får ditt pensionsutdrag av det arbetspensionsförsäkringsbolag som din arbetsgivare försäkrat dig hos eller där du som företagare försäkrat dig själv vid varje givet tillfälle. Om du inte arbetar får du ditt pensionsutdrag av det pensionsbolag där du senast varit försäkrad. Om du inte vet vilket pensionsbolaget är eller var kan du kontrollera det via MinPension-tjänsten. Om du redan får pension får du information om den pension som intjänats vid sidan av pensionen från det pensionsbolag som betalar ut din arbetspension.

På ditt pensionsutdrag ser du

  • förvärvsinkomster och företagsverksamhet som du tjänat in pension för
  • examina och oavlönade förmåner som du tjänat in pension för
  • hur mycket pension du tjänat in

På pensionsutdraget ser du inte

  • utlandsarbete med försäkring
  • eventuella frivilliga pensionsförsäkringar
  • beloppet på eventuell folkpension