Försäkring av arbetstagare

Som arbetsgivare är det du som ansvarar för arbetstagarnas pensionsskydd. Varje euro dina arbetstagare får i lön samlar in pension åt dem själva och framtida generationer. Du sköter pensionen genom att teckna en pensionsförsäkring för arbetstagarna, det vill säga en ArPL-försäkring.

Försäkra din arbetstagare

Pensionsskyddet ingår i den sociala tryggheten i Finland. Därför är det enligt lagen obligatoriskt för dig att teckna en pensionsförsäkring. Du ansvarar för pensionen och den sociala tryggheten för alla arbetstagare i åldern 17–67 år som du betalar ut minst en viss summa i lön till i månaden. Denna summa varierar från år till år. År 2023 är den 65,26 euro i månaden (62,88 euro år 2022). Läs mer om åldersgränserna och hur avgiften beräknas.

Avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare? När det gäller pensioner är man antingen en arbetsgivare med försäkringsavtal eller en tillfällig arbetsgivare. Som avtalsarbetsgivare tecknar du en ArPL-försäkring för dina arbetstagare, medan tillfälliga arbetsgivare bara betalar en ArPL-avgift. Kontrollera om du är tillfällig arbetsgivare eller avtalsarbetsgivare.

Vem ska försäkras?

Som arbetsgivare ansvarar du för arbetstagarnas pensionsskydd. Skyldigheten att teckna en försäkring börjar i början av månaden efter att arbetstagaren fyllt 17 år och upphör vid utgången av den månad under vilken arbetstagaren fyller 68 år.

Du ansvarar även för pensionsskyddet om du

 • anställer en pensionär
 • hyr ut arbetskraft till andra arbetsgivare
 • sänder ut en arbetstagare på utlandskommendering

Du ansvarar inte för pensionsskyddet om

 • en arbetstagare arbetar för din räkning via ett bemannings- eller annat företag
 • en arbetstagare arbetar för dig som företagare
 • en arbetstagare arbetar för dig men äger över 30 procent av ditt företag.

Du kan ha arbetstagare som arbetar som frilansare, vilket innebär att de arbetar för dig som företagare och arbetstagare samtidigt. När det gäller pensioner räknas sådana personer dock antingen som företagare eller arbetstagare. Frilansare räknas som företagare om de arbetar för dig utan arbets- eller tjänsteförhållande. Då ska frilansaren teckna en FöPL-försäkring precis som andra företagare. Om frilansarens arbete däremot uppfyller kriterierna för ett arbetsförhållande, det vill säga att personen arbetar mot ersättning för en annans räkning under dennes ledning och övervakning, räknas frilansaren som din arbetstagare. Då är det du som ska sköta om frilansarens pensionsskydd.

Försäkra dina sommarjobbare och tillfälliga jobbare precis som alla andra arbetstagare mellan 17 och 67 år. Gör så här:

 • Om du redan har en ArPL-försäkring, anmäl sommarjobbarens person- och löneuppgifter till inkomstregistret. Ange ArPL-försäkringens pensionsarrangemangsnummer.
 • Om du inte har en ArPL-försäkring kan du sköta pensionsskyddet för sommarjobbare via tjänsterna Palkka.fi.
 • Om du arbetar för en bokföringsbyrå kan du sköta försäkringsärenden via våra webbtjänster för bokföringsbyråer.

Du ansvarar även för pensionsskyddet om du anställer en utländsk arbetstagare som kommer till Finland. Det enda fallet där du inte är ansvarig för en utländsk arbetstagares pensionsskydd är om arbetstagaren kommer till Finland som så kallad utsänd arbetstagare från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller så kallade avtalsländer, det vill säga länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet, och har ett intyg för utsända arbetstagare, det vill säga ett A1-intyg, från arbetspensionsmyndigheterna. Om din utländska arbetstagare inte är utsänd bör du teckna en ArPL-försäkring precis som för dina finländska arbetstagare. Läs mer om försäkringar och utlandsarbete.

Gör så här för att försäkra en utsänd arbetstagare från utlandet 

 • Om du representerar en utländsk arbetsgivare och sänder ut en arbetstagare för att arbeta i Finland ska du teckna en ArPL-försäkring för arbetstagaren.  
 • Om du sänder ut en arbetstagare till Finland från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett avtalsland ska du ordna pensionsskyddet för arbetstagaren enligt reglerna i ditt eget land.  
 • Om du sänder ut en arbetstagare från ett land som inte har en överenskommelse om social trygghet med Finland ska du endast försäkra arbetstagare som ska arbeta i Finland längre än två år. 

Du kan även ansöka om befrielse från försäkringsskyldigheten hos Pensionsskyddscentralen (etk.fi).

I vissa fall är det möjligt att ingen är ansvarig för pensionsskyddet för en person som arbetar i din tjänst. Det gäller till exempel för revisorer eller styrelsemedlemmar som du betalar ut arvoden till. Om du vill kan du teckna en frivillig ArPL-försäkring för sådana personer. Denna typ av situation kan till exempel bli aktuell för revisorer eller styrelsemedlemmar. Om arbetstagaren däremot har ett arbetsförhållande med dig ska du i stället för den frivilliga ArPL-försäkringen inkludera uppgifter om arvodena för förtroendeuppdraget i arbetstagarens lagstadgade ArPL-försäkring.


Så här ordnar du pensionsskyddet för dina arbetstagare

Som avtalsarbetsgivare ska du ordna pensionsskyddet så fort du ingår ett arbetsförhållande med en arbetstagare. Anmäl lönen du betalar till arbetstagaren till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen.

När du beräknar lönerna för dina arbetstagare måste du teckna en ArPL-försäkring senast dagen innan du anmäler lönerna för att pensionsarrangemangsnumret ska hinna uppdateras i inkomstregistret. För att anmäla löner till inkomstregistret behöver du ett försäkringsnummer, det vill säga ett pensionsarrangemangsnummer.

Du behöver bara en ArPL-försäkring för dina arbetstagare. Om du anställer fler arbetstagare kan du inkludera dem i din befintliga ArPL-försäkring. 

Teckna en ArPL-försäkring
Läs ArPL-försäkringsvillkoren

Om du är en tillfällig arbetsgivare kan du ordna pensionsskyddet för dina arbetstagare via tjänsterna Palkka.fi. Det gör det dessutom enkelt att beräkna lönerna. Dessa tjänster skickar automatiskt en löneanmälan till inkomstregistret. Läs mer om tjänsterna för tillfälliga arbetsgivare.

Så här sköter du om andra socialförsäkringar för dina arbetstagare

Som arbetsgivare ansvarar du för den sociala tryggheten för de arbetstagare som du betalar ut mer än 1 300 euro i lön till under ett kalenderår. Du behöver då teckna tre försäkringar: 

 1. försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
 2. arbetslöshetsförsäkring 
 3. grupplivförsäkring. 

Om lönen du betalar ut överskrider den nedre gräns som fastställts av skattemyndigheten ska du även betala en sjukförsäkringsavgift för arbetstagaren. 

Om lönen du betalat ut till en arbetstagare uppgår till exakt 1 300 euro eller mindre behöver du inte göra någonting. Läs mer om arbetstagarens sociala trygghet och sociala avgifter.

Är du företagare?

Som företagare sköter du själv om ditt pensionsskydd och andra socialförsäkringar. Teckna en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen är i de flesta fall även rätt val för dig som anställer en eller flera familjemedlemmar. 

Läs mer om FöPL-försäkringar >

Läs mer om vem ska teckna FöPL-försäkring >