Löneräknare

Löneräknaren är ett förträffligt hjälpmedel när du anställer en arbetstagare. Med räknaren ser du de totala kostnaderna som uppstår när du anställer eller ger en löneökning till en arbetstagare. Samtidigt får du en uppfattning om vilka lönebikostnader du betalar förutom lönen. Löneräknaren använder siffrorna för innevarande år. Alla löneuppgifter anmäls till inkomstregistret. Lönebelopp under 61,37 euro per månad (2021) behöver inte försäkras enligt ArPL.

Fyll i arbetstagarens uppgifter

Arbetstagarens ålder

Sammandrag

Arbetsgivarens kostnader totalt
0,00

Arbetsgivarens kostnader varierar enligt bransch och företagets storlek. De procentsatser som angetts som standardvärden är medeltal. Kontrollera de slutgiltiga procentsatserna samt avgifterna från skattemyndigheten, FPA, ditt försäkringsbolag och i kollektivavtalet för branschen i fråga.

Arbetsgivarens andel

Bruttolön som utbetalas till arbetstagaren

Total timlön
0,00
Semesterersättning
0,00

Total bruttolön

0,00

Total timlön: Antalet arbetstimmar multiplicerat med timlönen.

Semesterersättning: Procenten baserar sig på semesterlagen. I räknaren har vi använt en semesterersättning på 9 procent. Kontrollera rätt procent i semesterlagen samt i kollektivavtalet för branschen i fråga.

Arbetsgivarens kostnader

Sjukförsäkringsavgift
0,00
Arbetspensionsavgift
0,00
Arbetslöshetsförsäkringsavgift
0,00
Olycksfallsförsäkringsavgift
0,00
Grupplivsförsäkringsavgift
0,00

Totala bikostnader

0,00

Sjukförsäkringsavgift: Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift är 1,53 procent år 2021. Avgiften redovisas till Skatteförvaltningen.

Arbetspensionsavgift: Grundavgiftsprocenten är 24,8 procent sedan 1.1.2021. Arbetstagarens andel av arbetspensionsavgiften är 7,15 procent eller 8,65 procent i åldern 53–62, resten utgör arbetsgivarens andel.

Arbetslöshetsförsäkringsavgift: I räknaren har vi använt en arbetslöshetsförsäkringspremie på 0,50 procent (2021) för små arbetsgivare. Betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Olycksfallsförsäkringsavgift: I räknaren har vi använt en genomsnittlig olycksfallsförsäkringspremie på 0,70 procent (2021). Kontrollera premiens storlek från ditt eget försäkringsbolag.

Grupplivsförsäkringsavgift: I genomsnitt 0,07 procent (2021). Olycksfallsförsäkringsbolaget uppbär premien i samband med olycksfallsförsäkringspremien.

Arbetstagarens andel

Kostnader som avdras av lönen

Arbetspensionsavgift
0,00
Arbetslöshetsförsäkringsavgift
0,00
Förskottsinnehållning
0,00

Belopp som utbetalas åt arbetstagaren

0,00

Arbetspensionsavgift: Arbetstagarens andel är 7,15 procent i åldersgrupperna 17–52 och 63–68. I åldern 53–62 år är andelen 8,65 procent. Avgiften dras av från lönen och betalas till Ilmarinen tillsammans med arbetsgivarens andel.

Arbetslöshetsförsäkringsavgift: Arbetstagarens premie är 1,40 procent år 2021. Betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Förskottsinnehållning: Den procent som angetts på arbetstagarens skattekort. Betalas till Skatteförvaltningen.