Löneräknare

Löneräknaren är ett förträffligt hjälpmedel när du anställer en arbetstagare. Med räknaren ser du de totala kostnaderna som uppstår när du anställer eller ger en löneökning till en arbetstagare. Samtidigt får du en uppfattning om vilka lönebikostnader du betalar förutom lönen. Löneräknaren använder siffrorna för innevarande år.

Fyll i arbetstagarens uppgifter

Sammandrag

Arbetsgivarens kostnader totalt
0,00 

Arbetsgivarens kostnader varierar enligt bransch och företagets storlek. De procentsatser som angetts som standardvärden är medeltal. Kontrollera de slutgiltiga procentsatserna samt avgifterna från skattemyndigheten, FPA, ditt försäkringsbolag och i kollektivavtalet för branschen i fråga.

Arbetsgivarens andel

Bruttolön som utbetalas till arbetstagaren

Total bruttolön
0,00 
Semesterersättning
0,00 
Total bruttolön
0,00 

Total bruttolön: Antalet arbetstimmar multiplicerat med timlönen.

Semesterersättning: Procenten baserar sig på semesterlagen. I räknaren har vi använt en semesterersättning på 9 %. Kontrollera rätt procent i semesterlagen samt i kollektivavtalet för branschen i fråga.

Arbetsgivarens kostnader

Sjukförsäkringsavgift
0,00 
Arbetspensionsavgift
0,00 
Arbetslöshetsförsäkringsavgift
0,00 
Olycksfallsförsäkringsavgift
0,00 
Grupplivsförsäkringsavgift
0,00 
Totala bikostnader
0,00 

Sjukförsäkringsavgift: Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift är 1,16 % år 2024. Avgiften redovisas till Skatteförvaltningen.

Arbetspensionsavgift: Grundavgiftsprocenten för små avtalsarbetsgivare är 25,32 %. ArPL-avgiften för tillfällig arbetsgivare är 26,12 %. Arbetstagarens andel av arbetspensionsavgiften är 7,15 % eller 8,65 % i åldern 53–62, resten utgör arbetsgivarens andel.

Arbetslöshetsförsäkringsavgift: I räknaren har vi använt en arbetslöshetsförsäkringspremie på 0,27 % (2024) för små arbetsgivare. Betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Olycksfallsförsäkringsavgift: I räknaren har vi använt en genomsnittlig olycksfallsförsäkringspremie på 0,57 % (2024). Kontrollera premiens storlek från ditt eget försäkringsbolag.

Grupplivsförsäkringsavgift: I genomsnitt 0,06 % (2024). Olycksfallsförsäkringsbolaget uppbär premien i samband med olycksfallsförsäkringspremien.

Arbetstagarens andel

Kostnader som avdras av lönen

Arbetspensionsavgift
0,00 
Arbetslöshetsförsäkringsavgift
0,00 
Förskottsinnehållning
0,00 
Belopp som utbetalas åt arbetstagaren
0,00 

Arbetspensionsavgift: Arbetstagarens andel är 7,15 % i åldersgrupperna 17–52 och 63–68. I åldern 53–62 år är andelen 8,65 %. Avgiften dras av från lönen och betalas till Ilmarinen tillsammans med arbetsgivarens andel.

Arbetslöshetsförsäkringsavgift: Arbetstagarens premie är 0,79 % år 2024. Betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Förskottsinnehållning: Den procent som angetts på arbetstagarens skattekort. Betalas till Skatteförvaltningen.