Företagarens sociala trygghet och pension

Som företagare sköter du själv om ditt pensionsskydd. Det gör du genom att teckna en pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL-försäkring. Samtidigt sköter du också om din sociala trygghet.

Företagarens pensionsskydd

Som företagare går du i pension på samma sätt som en arbetstagare. Förutom ålderspension har du möjlighet till partiell ålderspension. Om din arbetsförmåga försämras kan du ansöka om invalidpension eller arbetslivspension. Om företagaren avlider kan familjen ha rätt till familjepension.

Läs mer om företagarens pension

Företagarens sociala trygghet

När du tecknar en FöPL-försäkring sköter du om både pensionsskyddet och din egen sociala trygghet. Din FöPL-arbetsinkomst används för att beräkna såväl din framtida pension som till exempel dagpenning som utbetalas av FPA, till exempel sjukdagpenning och föräldradagpenning. FöPL fastställer även hur mycket du kan få arbetslöshetsskydd.

Läs mer om företagarens sociala trygghet