Företagarens sociala trygghet och pension

Som företagare sköter du själv om ditt pensionsskydd. Det gör du genom att teckna en pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL-försäkring. Samtidigt sköter du också om din sociala trygghet.

Företagarens pensionsskydd

Som företagare går du i pension på samma sätt som en arbetstagare. Förutom ålderspension har du möjlighet till partiell ålderspension. Om din arbetsförmåga försämras kan du ansöka om invalidpension eller arbetslivspension. Om företagaren avlider kan familjen ha rätt till familjepension.

Läs mer om företagarens pension

Pensionsalternativ

Arbetspensionen är en del av din lagstadgade sociala trygghet. Den ger dig ekonomisk trygghet när du går i pension eller stöder dig i att fortsätta längre i arbetslivet.

Läs mer om olika pensionsalternativ

Företagarens sociala trygghet

När du tecknar en FöPL-försäkring sköter du om både pensionsskyddet och din egen sociala trygghet. Din FöPL-arbetsinkomst används för att beräkna såväl din framtida pension som till exempel dagpenning som utbetalas av FPA, till exempel sjukdagpenning och föräldradagpenning. FöPL fastställer även hur mycket du kan få arbetslöshetsskydd.

Läs mer om företagarens sociala trygghet

Företagarens familjeledighet

En företagare kan ta familjeledighet precis som alla andra. Din föräldradagpenning fastställs utgående från din FöPL-arbetsinkomst. Föräldradagpenning ansöks från FPA .

Läs mer om företagarens familjeledighet

Företagarens arbetslöshet

Du har rätt till arbetslöshetsersättning om din företagsverksamhet har upphört eller om du av någon annan orsak inte längre arbetar i företaget. Genom att gå med i Företagarkassan kan du få dagpenning som är kopplad till din FöPL-arbetsinkomst.

Läs mer om arbetslöshetsskydd för företagare