Webbinlärningsmiljö – påverka arbetsförmågan

Webbinlärningsmiljö – påverka arbetsförmågan

Lär dig nya saker och utbilda dig

Vi erbjuder våra kunder utbildningar, webbinarier och vår webbinlärningsmiljö som en avgiftsfri kundförmån. Se nedan för instruktioner om hur du börja använda webbinlärningsmiljönen. Om du redan har börjat att använda kan du logga in direkt från knappen Logga in.

MPS Prewise tillhandahåller webbinlärningsmiljön och den har utvecklats i samarbete med Ilmarinen.

Börja använda webbinlärningsmiljön

1. Logga in och registrera dig

Du kan beställa huvudanvändarrättigheten genom att skicka e-post till adressen tyokykypalvelut@ilmarinen.fi.

Bara en person i företaget registrerar sig som huvudanvändare och delar vidare registreringslänken i företaget.

2. Bekanta dig med webbinlärningsmiljön

Efter registreringen kan du bekanta dig med webbinlärningsmiljön. Där hittar du webbkurser, expertvideor och utbildningsprogram för ledning av arbetsförmågan. MPS Prewise tillhandahåller webbinlärningsmiljön och den har utvecklats i samarbete med Ilmarinen.

3. Inspirera och följ upp

Bjud in företagets nyckelpersoner inom ledning av arbetsförmågan att dela registreringslänken som du fick. Som huvudanvändare får du tillgång till en rapporteringsvy, där du kan följa upp vilka kurser som genomförts.

Utbildningar och verktyg i webbinlärningsmiljön

Arbetsförmågemästare

Webbutbildningen Arbetsförmågemästare leder dig till grunderna inom ledning av arbetsförmågan och hjälper dig att tillämpa kunskaperna i praktiken på arbetsplatsen. 

Material för ledning av arbetsförmågan

I materialen för ledning av arbetsförmågan hittar du videoutbildningar, guider, blanketter och expertvideor som stöd för personalarbetet.