Hushåll som arbetsgivare

Om du anställer en städare, renoverare, barnskötare, au pair eller annan arbetstagare räknas du som arbetsgivare. Då är det din uppgift att sköta arbetstagarens pensionsskydd.

Hushållets skyldigheter som arbetsgivare

Om du anställer en arbetstagare, det vill säga ett arbetsförhållande uppstår, ska du försäkra arbetstagaren med en ArPL-försäkring. Med försäkringen tar du hand om arbetstagarens pensionsskydd och den är därför lagstadgad, det vill säga obligatorisk. Arbetsförhållandet ska försäkras enligt ArPL om arbetstagaren är 17–67 år och får mer än 65,26 euro i lön per månad år 2022 (62,88 euro år 2022). 

 

Som hushållsarbetsgivare kan du vara en så kallad avtalsarbetsgivare eller en tillfällig arbetsgivare. Vilken av dem du är beror på hur mycket du betalar ut i lön och om du har fast anställda arbetstagare.

Du kan vara en avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare

Avtalsarbetsgivare

Om du har minst en fast anställd arbetstagare är du en avtalsarbetsgivare. I så fall behöver du teckna en ArPL-försäkring. Teckna försäkringen så fort arbetsförhållandet inleds eller senast när du beräknar och betalar ut lön till arbetstagaren. Du måste anmäla arbetstagarens lön till inkomstregistret och för det behöver du ett ArPL-försäkringsnummer, det vill säga ett pensionsarrangemangsnummer.

Tillfällig arbetsgivare

Om du anställer en arbetstagare på viss tid vars månatliga lönesumma under sex månader är mindre än 9 348 euro  år 2023 (9 006 euro år 2022) räknas du som tillfällig arbetsgivare. Då behöver du inte teckna någon ArPL-försäkring utan bara anmäla lönerna till inkomstregistret som tillfällig arbetsgivare. Välj Ilmarinens bolagskod när du gör din löneanmälan.

Andra skyldigheter som arbetsgivare

När du anställer en arbetstagare och blir arbetsgivare har du förutom pensionsskyddet ett antal andra skyldigheter att iaktta. Om du uppskattar att lönen under ett kalenderår kommer att överskrida 1 300 euro är du skyldig att för arbetstagarens räkning teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring samt en grupplivförsäkring som bygger på kollektivavtalen. Vanligen behöver du också betala en arbetslöshetsförsäkringspremie. Kontakta ditt skadeförsäkringsbolag för mer information om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.

Teckna försäkringarna innan din arbetstagare börjar arbeta.

Med vår löneräknare kan du kontrollera vilka kostnader som uppkommer när du anställer en arbetstagare.

Gå till löneräknaren

Anmäl löner till inkomstregistret

Anmäl alla utbetalda löner till inkomstregistret oavsett hur mycket du betalat eller om du innehållit skatt på lönen. Anmäl lönen till inkomstregistret även om lönesumman är under minimigränsen för ArPL-försäkring. Skatteförvaltningen, Ilmarinen, skadeförsäkringsbolagen och Sysselsättningsfonden får information om betalda löner från inkomstregistret.

Läs mer om löneanmälningar till inkomstregistret >

När ska jag göra en löneanmälan?

När du ska göra en löneanmälan till inkomstregistret beror på antalet arbetstagare.

Hushåll ska vanligen göra löneanmälningar och arbetsgivares separata anmälningar till inkomstregistret senast den femte dagen i kalendermånaden efter löneutbetalningen. Om du till exempel har betalat ut lön i maj ska du anmäla lönen till inkomstregistret senast 5 juni.

Om du anställer fler än en fast anställd arbetstagare under kalenderåret eller fler än fem visstidsanställda arbetstagare ska du anmäla ditt hushåll till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Då måste löneanmälningar till inkomstregistret göras inom fem dagar från löneutbetalningen. Även då ska du göra arbetsgivarens separata anmälan en gång i månaden, även för de månader då du inte betalat ut någon lön.  Hushåll som arbetsgivare – vad ska anmälas till inkomstregistret och när?

Löneutbetalningstjänsten för hushåll

Du kan beräkna arbetstagarens lön och ta hand om alla lagstadgade betalningar med en gång med hjälp av Palkka.fi. Den här tjänsten skickas automatiskt en löneanmälan till inkomstregistret.

Läs mer om löneutbetalningstjänsterna >

Att anställa en au pair

Ska du anställa en utländsk au pair för att hjälpa till med barn och hushållsarbete? Att anställa en au pair innebär att arbetsförhållande uppstår och därför gör du klokt i att teckna ett skriftligt arbetsavtal med din au pair där ni kommer överens om arbetsförhållandets villkor.

Läs mer om att anställa en au pair

När behöver jag inte betala ArPL-avgiften?

Du behöver inte betala ArPL-avgiften eller teckna en ArPL-försäkring om du köper en tjänst av en företagare eller ett företag. Du måste dock kontrollera om den som säljer tjänsten, det vill säga företagaren eller företaget, finns med i Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister.

Om säljaren finns med i förskottsuppbördsregistret behöver du inte göra annat än att betala räkningen. Om du uppfyller kriterierna kan du dessutom göra hushållsavdrag.

Om säljaren inte finns med i förskottsuppbördsregistret ska du innehålla skatt och anmäla arbetsersättningen till inkomstregistret. Du kan inte få hushållsavdrag eftersom säljaren inte finns i förskottsuppbördsregistret.

Du behöver inte heller någon ArPL-försäkring om arbetstagaren är yngre än 17 eller äldre än 68 år eller om lönen du betalar ut uppgår till mindre än 65,26 euro i månaden år 2023 (62,88 euro år 2022).