En au pair som anställd

Ska du anställa en utländsk au pair för att hjälpa till med barn och hushållsarbete? En au pair som kommer till Finland från ett land utanför Europa måste ansöka om uppehållstillstånd och kunna visa på tidigare intresse för språket och kulturen i Finland.

Au pair i Finland

Syftet med au pair-arbete är att ge unga personer (i åldern 17–30 år) en möjlighet att utföra lättare hushållsarbete och bekanta sig med språket och kulturen i landet. Syftet är inte att anställa en arbetstagare i hushållet. Värdfamiljen kan låta en au pair utföra lätt hushållsarbete högst 25 timmar i veckan. En au pair kan högst bo i Finland i ett år.

Att ha en au pair medför ett arbetsförhållande

Att anställa en au pair innebär trots allt ett arbetsförhållande och därför är det klokast att teckna ett skriftligt arbetsavtal med din au pair, där ni kommer överens om arbetsförhållandets villkor. Det viktigaste är ömsesidigt förtroende. Till skillnad från många andra länder måste man i Finland betala arbetsgivaravgifter när man anställer en au pair. 

Du måste även anmäla lönerna du betalat ut till din au pair till inkomstregistret. Alla uppgifter ska anmälas oavsett antal betalningar – det finns ingen lägsta gräns vad gäller summan i euro. Uppbär förskottsinnehållning eller källskatt från lönen enligt anvisningarna på skattekortet. 

Ansökan om uppehållstillstånd

Som au pair ansöker man om uppehållstillstånd med ett webbformulär.

Gå till Migrationsverkets webbformulär (migri.fi) >