Arbetspensionsavgifter och rabatter

Arbetspensionsavgiften, dvs. ArPL-avgiften, är en avgift till ArPL-försäkringen. ArPL-avgiften grundar sig på den lön som betalas ut till dina arbetstagare. Som arbetsgivare är du skyldig att anmäla dina arbetstagares löneuppgifter till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. Vi räknar ut dina ArPL-avgifter enligt de uppgifter om ArPL-löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret.

Hur stor är ArPL-avgiften år 2024?

ArPL-grundavgiften är en viss procent av lönerna som du betalat ut till dina arbetstagare, det vill säga av den betalda lönesumman.

År 2024 är arbetspensionsförsäkringsavgiften för små avtalsarbetsgivare i Ilmarinen högst 25,32 procent av lönesumman, när behandlingskostnaderna beaktas. En arbetsgivare som betalade mindre än 2 251 500 euro i lön år 2022 anses vara en liten arbetsgivare.

För tillfälliga arbetsgivare är ArPL-avgiftsprocenten 26,12 % av lönerna 2024.

Logga in på webbtjänsten för arbetsgivare för att se din egen ArPL-avgiftsprocenten och en uppskattning av den totala ArPL-avgiften.

Arbetstagaren betalar en del av ArPL-avgiften

Som arbetsgivare betalar du inte hela ArPL-avgiften själv utan dina arbetstagare betalar en del av den. Som arbetsgivare drar du av arbetstagarens avgiftsdel från lönen och betalar hela ArPL-avgiften till oss. Arbetstagarens avgiftsdel är:

  • 7,15 % för 17–52-åringar
  • 8,65 % för 53–62-åringar
  • 7,15 % för 63–68-åringar.