Arbetspensionsavgifter och rabatter

Du är ansvarig för dina arbetstagares pensionsskydd. Det sköter du genom att betala ArPL-avgiften. Som kund hos Ilmarinen får du branschens utmärkta kundåterbäringar och avgiftsrabatter.

ArPL-försäkringen är lagstadgad

Du sköter pensionsskyddet för dina arbetstagare genom att teckna en pensionsförsäkring för arbetstagare, det vill säga en ArPL-försäkring. Pensionsskyddet ingår i den sociala tryggheten i Finland. Därför är pensionsförsäkringen lagstadgad, det vill säga obligatorisk.

En del av avgiften du betalar går till pensioner åt nuvarande pensionärer. Resten placerar vi på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt för att trygga finansieringen av pensionerna för framtida generationer.

Hur stor är ArPL-avgiften år 2023?

ArPL-grundavgiften är en viss procent av lönerna som du betalat ut till dina arbetstagare, det vill säga av den betalda lönesumman.

År 2023 är ArPL-grundavgiften för avtalsarbetsgivare 25,30 %. Till grundavgiften läggs till en bolagsspecifik omkostnadsavgift. Kundåterbäringen som du får en gång om året minskar din ArPL-avgift. 

För tillfälliga arbetsgivare är ArPL-avgiftsprocenten 26,20 % av lönerna.

Logga in på webbtjänsten för arbetsgivare för att se din egen ArPL-avgiftsprocenten och en uppskattning av den totala ArPL-avgiften.

Arbetstagaren betalar en del av ArPL-avgiften

Som arbetsgivare betalar du inte hela ArPL-avgiften själv utan dina arbetstagare betalar en del av den. Som arbetsgivare drar du av arbetstagarens avgiftsdel från lönen och betalar hela ArPL-avgiften till oss. Arbetstagarens avgiftsdel är:

7,15 % för 17–52-åringar
8,65 % för 53–62-åringar
7,15 % för 63–68-åringar.