Arbetspensionsavgifter och rabatter

Du är ansvarig för dina arbetstagares pensionsskydd. Det sköter du genom att betala ArPL-avgiften. Som kund hos Ilmarinen får du branschens utmärkta kundåterbäringar och avgiftsrabatter.

ArPL-försäkringen är lagstadgad

Du sköter pensionsskyddet för dina arbetstagare genom att teckna en pensionsförsäkring för arbetstagare, det vill säga en ArPL-försäkring. Pensionsskyddet ingår i den sociala tryggheten i Finland. Därför är pensionsförsäkringen lagstadgad, det vill säga obligatorisk.

En del av avgiften du betalar går till pensioner åt nuvarande pensionärer. Resten placerar vi på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt för att trygga finansieringen av pensionerna för framtida generationer.

ArPL-avgiften bygger på lönerna du betalar ut

Din ArPL-avgift bygger på lönerna du betalar ut. Som arbetsgivare är du även ansvarig för att anmäla arbetstagarnas löneuppgifter till inkomstregistret en gång i månanden. Vi får sedan uppgifterna från inkomstregistret och beräknar varje månad din ArPL-avgift utifrån de anmälda ArPL-löneuppgifterna.

Följande faktorer påverkar din avgift

En kundåterbäring som du får en gång om året minskar din ArPL-avgift. Ilmarinens goda solvens och kostnadseffektivitet garanterar att våra kunder även i år får branschens utmärkta kundåterbäringar.

Om du är storarbetsgivare påverkar dina arbetstagares arbetsförmåga din ArPL-avgift avsevärt. Som storarbetsgivare har du även rätt till avgiftsförlustrabatt och de största arbetsgivarna får dessutom omkostnadsrabatt.