Försäljnings- och kundservicesamarbete

Ilmarinen har ett nära samarbete med OP Gruppen och dess dotterbolag Pohjola Försäkring. På denna sida kan du läsa mer om samarbetet.

Vi betjänar företagare och företag på OP Gruppens kontor

Tack vare OP Gruppens omfattande servicenätverk är våra tjänster för företagare och företag enkelt tillgängliga över hela Finland. Samarbetet ger dig enkel tillgång till sakkunnig hjälp.

Vi utbildar Pohjolas personal kontinuerligt och följer kundupplevelsens utveckling. Ett nära samarbete med OP Gruppen ger våra kunder många fördelar.

Pohjola Försäkring representerar Ilmarinen och säljer våra ArPL- och FöPL-försäkringar.

Gå till OP Gruppens webbplats >