Återgång till arbetet och yrkesinriktad rehabilitering ur arbetsgivarperspektiv

Det finns många sätt att hjälpa dina arbetstagare att orka bättre med arbetet eller återvända till arbetet efter en sjukledighet. Diskutera de olika alternativen med arbetstagaren och företagshälsovården. De bästa lösningarna hittar man ofta genom att tillsammans diskutera arbetstagarens utmaningar i ett så tidigt skede som möjligt.

Återgång till arbetet

Hjälp arbetstagaren tillbaka in i arbetslivet. Det vinner även ditt företag på när antalet sjukskrivningar minskar och du får behålla kunniga anställda.

En ytterligare fördel för större arbetsgivare är lägre försäkringsavgifter genom att man undviker kostnader för arbetsoförmåga. Att hjälpa arbetstagaren att återgå till arbetet innebär med andra ord besparingar för dig. 

Om en arbetstagare har utmaningar med arbetsförmågan, ta upp saken i en gemensam diskussion med arbetstagaren och företagshälsovården. 

Det finns många sätt att hjälpa din arbetstagare orka bättre eller återvända till arbetet efter en sjukledighet. Exempelvis partiell sjukdagpenning från FPA och FPA:s många rehabiliteringstjänster kan främja arbetstagarnas arbetsförmåga och hjälpa dem att orka bättre. Dessutom kan du genom en arbetsprövning i enlighet med lagen om företagshälsovård eller genom att anpassa arbetet hjälpa arbetstagaren att fortsätta arbeta eller att återvända till jobbet efter en sjukledighet. Det viktiga är att i god tid hitta lösningar som främjar arbetsförmågan. De bästa resultaten uppnås vanligen genom att diskutera saken tillsammans.

Läs mer om FPA:s utbud

Yrkesinriktad rehabilitering

Om FPA:s eller företagsvårdens tjänster eller en anpassning av arbetsuppgifterna inte är nog för en återgång till arbetet kan du tillsammans med arbetstagaren och företagshälsovården överväga möjligheten att ansöka om yrkesinriktad rehabilitering. 

Yrkesinriktad rehabilitering är en tjänst som arbetstagaren kan ansöka om hos pensionsbolaget, det vill säga hos oss. Rehabiliteringen kan till exempel bestå av arbetsprövning, arbetsträning eller omskolning till ett nytt yrke. Din arbetstagare får rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd av oss under sin rehabilitering.

Allt är inte hopplöst även om din arbetstagare redan varit sjukledig en längre tid eller beviljats invalidpension för viss tid. Även då finns olika sätt att stödja en återgång till arbetet. Det kan exempelvis vara aktuellt att utföra det gamla arbetet på ett nytt sätt. Om din arbetstagare på grund av sin hälsa måste byta till nya arbetsuppgifter kan detta ske genom en kombination av arbetsträning och studier. Arbetsträningen går att skräddarsy efter arbetsgivarens kompetensbehov. 

Läs mer om arbetsträning

Arbetsprövning det mest använda rehabiliteringsalternativet

Arbetsprövning är det populäraste alternativet till yrkesinriktad rehabilitering. Målet är att återvända till arbetslivet efter exempelvis en lång sjukledighet. Arbetsprövningen pågår vanligen i tre månader. Din arbetstagare behöver ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering innan arbetsprövningen kan inledas. Ansök om arbetsprövning i god tid, för Ilmarinens handläggningstid för rehabiliteringsansökningar är cirka 3 veckor. 

Det är möjligt att inkludera en plan för arbetsprövningen redan när man ansöker om yrkesinriktad rehabilitering. Arbetsprövningen kan hjälpa arbetstagaren att återvända till sitt tidigare jobb eller hitta nya arbetsuppgifter. Det viktigaste är att arbetsuppgifterna är lämpliga med tanke på arbetstagarens hälsotillstånd. Även arbetstiden kan anpassas efter arbetstagarens hälsa. Inkludera företagshälsovården i planeringen av arbetsprövningen och kom överens med företagshälsovården om hur uppföljningen ska ske. 

Arbetsprövningen kan utföras med eller utan lön. Vid arbetsprövning med lön betalar du full månadslön till arbetstagaren och vi betalar ut arbetstagarens rehabiliteringspenning till ditt företag. Om rehabiliteringspenningen är större än lönen betalas mellanskillnaden till arbetstagaren. Vid arbetsprövning utan lön betalar vi ut rehabiliteringspenningen till och tecknar en olycksfallsförsäkring åt arbetstagaren. 

När arbetsprövningen närmar sig sitt slut ska du tillsammans med arbetstagaren fylla i en utvärderingsblankett. Vi skickar blanketten till dig per e-post. 

Läs mer om andra alternativ för yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering är lönsamt

Yrkesinriktad rehabilitering är ett effektivt sätt att hjälpa arbetstagare att fortsätta arbeta. Årligen återvänder 80 procent av Ilmarinens rehabiliteringsdeltagare till arbetslivet.

Om du vill diskutera möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering, ring oss på 010 284 2610 (8.4 cent/minut) eller kontakta vår rehabiliteringstjänst för arbetsgivare och företagare på ammatillinenkuntoutus@ilmarinen.fi.