Nya arbetsuppgifter genom arbetsträning

Om du har nedsatt hälsotillstånd kan du inte nödvändigtvis återgå till ditt gamla jobb. Arbetsträning är ett praktiskt sätt att lära dig ett nytt yrke.

För vem och när är arbetsträning ett lämpligt alternativ?

Arbetsträning är en av metoderna för yrkesinriktad rehabilitering. Vid arbetsträning lär du dig nya arbetsuppgifter samtidigt som du arbetar. Före arbetsträningen deltar du vanligtvis först i en arbetsprövningsperiod. På så vis kan både du och vi vara säkra på att de nya arbetsuppgifterna garanterat passar ditt hälsotillstånd.

Du kan genomföra arbetsträningen på din nuvarande arbetsplats eller ett helt nytt ställe.

Du kan tillsammans med arbetsgivaren skräddarsy arbetsträningen så att den passar precis dina och din arbetsgivares önskemål och behov. Du kan till exempel ta kurser eller avlägga en delexamen för att lära dig de kunskaper som du behöver i de nya uppgifterna.

Arbetsträningen pågår normalt i 6–12 månader. Den exakta längden beror på din arbetserfarenhet, dina kunskaper och hur lång tid det tar för dig att lära dig det nya arbetet.

Plan för arbetsträning

När du har mottagit ett positivt förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering från oss, fundera på om arbetsträning kan passa dig.

Ta reda på om det finns andra arbetsuppgifter du kan övergå till på din arbetsplats som passar ditt hälsotillstånd. Ta upp möjligheten till arbetsträning till exempel i ett arbetsmiljösamtal. Kom överens om arbetsuppgifterna under arbetsträningen, arbetstiden, eventuell handledning, nödvändig fortbildning och hur länge arbetsträningen pågår.

Vi hjälper dig med planeringen av arbetsträningen. Våra rehabiliteringsspecialister hjälper dig vid behov med rehabiliteringsplanen. Kontakta din rehabiliteringsspecialist om du behöver hjälp med rehabiliteringsplanen. Kontaktuppgifterna till din rehabiliteringsspecialist finns på förhandsbeslutet som du hittar i MinPension under Mina dokument. Läs mer om hur vi hjälper till med rehabiliteringsplanen.

Skicka din plan till oss via MinPension när den är klar.

Din utkomst under rehabiliteringstiden

Om arbetsträningen är oavlönad betalar vi rehabiliteringspenning medan den pågår. Du kan få rehabiliteringspenning i högst 1,5 år. Vi tecknar också en olycksfallsförsäkring åt dig och betalar reseersättning. Läs mer om reseersättning.

Om du får lön under arbetsträningen kan din arbetsgivare ansöka om rehabiliteringspenning. Rehabiliteringspenningen som betalas till din arbetsgivare motsvarar högst din lön. Om rehabiliteringspenningen överstiger din lön betalas mellanskillnaden ut till dig. Vid avlönad arbetsträning tecknar arbetsgivaren en olycksfallsförsäkring för dig. Om du får lön under arbetsträningen ersätter vi inte dina resekostnader eftersom du kan dra av dem i beskattningen.

Avtal om arbetsträning

När vi har godkänt rehabiliteringsplanen ska du teckna ett avtal om arbetsträning med din arbetsgivare. Avtalet består av en blankett som din rehabiliteringsspecialist skickar till din arbetsgivare per e-post. Returnera avtalet till oss när arbetsträningen börjar.

Avtalet ska inkludera

  • arbetsträningsplatsens kontaktuppgifter
  • arbetsträningens tidpunkt och längd
  • arbetsuppgifter
  • arbetstid
  • information om eventuell utbildning
  • lönebelopp och arbetsgivarens kontonummer om du får lön under arbetsträningen.

När vi har mottagit avtalet och arbetsträningen har börjat får du ett beslut om rehabiliteringspenning som börjar betalas in på ditt konto.

Målet är att fortsätta arbeta

Målet med arbetsträningen är att du ska kunna återgå till ett arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. I bästa fall får du fortsätta arbeta med samma uppgifter efter arbetsträningen. Om din arbetsgivare inte kan erbjuda dig en arbetsplats efter arbetsträningen kan TE-tjänsterna hjälpa dig att hitta jobb.