Valutskottet

Ilmarinens valutskott består av åtta ledamöter som årligen väljs av förvaltningsrådet. På den här sidan kan du läsa om ledamöterna i Ilmarinens valutskott samt deras uppgifter och verksamhet.

Valutskottet bereder förslag på ledamöter till förvaltningsrådet och styrelsen samt på deras arvoden

Valutskottet bereder förslag till förvaltningsrådets ledamöter och deras arvoden för bolagsstämman. Valutskottet bereder också förslag till styrelseledamöter och deras arvoden för förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådet väljer årligen 8 ledamöter till valutskottet. Ledamöterna i valutskottet ska vara ledamöter i bolagets förvaltningsråd eller styrelse. Av valutskottets ledamöter väljs hälften bland personer som föreslagits av försäkringstagarnas representanter i förvaltningsrådet och hälften bland personer som föreslagits av de försäkrades representanter i förvaltningsrådet. Valutskottet har en ordförande och en vice ordförande, varav den ena ska ha föreslagits av representanterna för de försäkrade.

Ilmarinens valutskott

Ordförande

  • Ilkka Hämälä, generaldirektör, Metsä Group

Vice ordförande

  • Turja Lehtonen, viceordförande, Industrifacket rf 

Ledamöter

  • Minna Ahtiainen, direktör, intressebevakning, STTK rf
  • Markus Ainasoja, personalchef, Byggnadsförbundet rf
  • Juhapekka Joronen, ordförande i styrelsen, SOL Palvelut Oy 
  • Pasi Laine, verkställande direktör, Valmet Abp
  • Leena Laitinen, verkställande direktör, Alko Ab
  • Samu Salo, ordförande, Ingenjörsförbundet IL rf