Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport

I vår års- och företagsansvarsrapport hittar du samlad information om hur vi har skött ditt pensionsskydd och de gemensamma pensionstillgångarna.

Års- och företagsansvarsrapporten berättar hur vi har skött ditt pensionssydd 

Nedan kan du ladda ner Ilmarinens års- och företagsansvarsrapporter. För åren 2015–2018 hittar du även en separat årsberättelse för webben. 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 

2010

2009