Arbetets resurser

Vi närmar oss den psykiska hälsan oftast via risker och problem. Det är minst lika viktigt för dig att observera resurser som skyddar och upprätthåller den psykiska hälsan. De kan delas upp i arbetets och arbetstagarnas resurser.

Öka arbetets resurser

Organisationens strukturer gör det möjligt att utveckla arbetets resursfaktorer. Med resursfaktorer avses sådana särdrag i arbetet som hjälper till att uppnå mål och främjar arbetstagarnas utveckling i sitt arbete. Öka resurserna genom att utveckla arbetet och arbetsförhållandena.

Resursfaktorer i arbetet som främjar och stöder den psykiska hälsan är bland annat 

 • smidigt arbete  
 • flexibilitet i arbetet 
 • möjligheter att påverka arbetet  
 • upplevd rättvisa  
 • utvecklingsmöjligheter  
 • bra och högkvalitativt ledarskap  
 • fungerande interaktion som grundar sig på förtroende 
 • stöd från arbetsgemenskapen.

Du kan också öka arbetstillfredsställelsen med olika förmåner och rekreationsverksamhet. Dess effekt är dock mer dämpad än resurser relaterade direkt till arbetet.

Utveckla och stöd arbetstagarnas resurser

Arbetstagarnas resurser omfattar förutom hälsa även yrkeskompetens, arbetslivsfärdigheter och kompetens relaterad till livshantering. Stöd dina arbetstagares möjligheter att utvecklas inom alla dessa tre delområden.

Skapa utrymme för utbildning och en uppmuntrande atmosfär där det är tillåtet och önskvärt att använda tid till utbildning. Hur mycket tid önskar du att dina arbetstagare använder varje vecka till utbildning?

Yrkeskompetens stärker känslan av framgång och skicklighet. Den består av 

 • kompetens relaterad till arbetsuppgifterna 
 • kompetens relaterad till branschen 
 • möjligheter att utveckla, upprätthålla och dela med sig av kompetens. 

Arbetslivsfärdigheter är resurser som hjälper arbetstagarna att agera i olika situationer.  

Arbetslivsfärdigheter är bland annat 

 • interaktionsförmåga 
 • tidshantering 
 • självledningsförmåga 
 • koncentrationsförmåga.

Skapa rutiner i ditt företag som stöder utveckling och tillämpning av arbetslivsfärdigheter, samt spelregler för att agera i konfliktsituationer. Med hjälp av interaktionsförmåga kan arbetstagarna berätta om sitt arbete, ta emot feedback och ge andra feedback för deras arbete. Förmåga att möta och lösa konflikter är en del av interaktionsförmågan.

Självledning, att hantera tid och eget arbete, har länge setts som centralt för arbetslivsfärdigheterna. Jag tror starkt på att interaktionsförmåga, att behandla konflikter och svåra frågor, är nästa steget som behövs.

Livshanteringsfärdigheterna påverkar arbetet. Stöd dina arbetstagares livshantering genom flexibilitet i arbetet och genom resursfrämjande arbetsarrangemang. 

Livshanteringens delområden som påverkar arbetet är bland annat 

 • upprätthållande av en god energinivå 
 • goda sociala nätverk och nära relationer som skyddar den psykiska hälsan.

Arbetstagarens energinivå påverkar effektiviteten och säkerheten i arbetet. Hjälp dina arbetstagare att utveckla färdigheter som upprätthåller en god energinivå. Säkerställ möjligheten till tillräcklig vila och återhämtning både i arbetet och på fritiden. Uppmuntra dina arbetstagare att upprätthålla sociala relationer. Ordna gemensam tid och gemensamma platser för att upprätthålla sociala relationer på arbetsplatsen, så att ingen hamnar utanför arbetsgemenskapen.