Ålderspension

Du kan gå i ålderspension när som helst efter att du har uppnått din lägsta pensionsålder. Ju längre du arbetar, desto mer får du i pension.

När kan jag gå i pension?

Du kan gå i ålderspension när

  • du uppnått din lägsta pensionsålder och
  • ditt anställningsförhållande har upphört.

Din pensionsålder beror på ditt födelseår. Ålderspension förutsätter förutom att du uppnått din pensionsålder att ditt anställningsförhållande upphör. Anställningen behöver inte upphöra, om du ansöker pension i den högsta pensionsåldern. Om du är företagare kan du fortsätta med din företagsverksamhet som tidigare.

Att gå i ålderspension

Att gå i pension är enkelt. Innan du går i pension kan du uppskatta ditt pensionsbelopp med våra pensionsräknare på tjänsten MinPension och överväga om det vore värt det att gå i pension lite senare. Du kan även överväga möjligheten att ta ut partiell ålderspension.

När du vet tidpunkten då du vill gå i pension, säg upp ditt anställningsförhållande och skicka in en pensionsansökan. Pensionen börjar inte automatiskt.

När börjar ålderspensionen?

Din ålderspension kan tidigast börja i början av månaden efter att du uppnått din lägsta pensionsålder och sagt upp ditt anställningsförhållande. Ålderspension går att ansöka retroaktivt för högst tre månader.

Om vi inte har fått alla uppgifter som behövs, till exempel dina sista löneuppgifter eller datumet då anställningsförhållandet upphörde, får du ett tillfälligt pensionsbeslut och din pension betalas ut på ditt konto enligt det. När vi har fått alla nödvändiga uppgifter får du ett slutgiltigt pensionsbeslut. Ditt pensionsbelopp kan ändras i det slutgiltiga beslutet, till exempel om din arbetsgivare har anmält ytterligare löneinkomster.

Pensionen är beskattningsbar inkomst, dvs. du behöver beställa skattekort för pensionen. Beställ skattekortet efter att du fått ditt tillfälliga beslut.

Du är född 6.4.1960, vilket innebär att din lägsta pensionsålder är 64 år och 6 månader. Ditt anställningsförhållande har upphört. Du kan tidigast gå i pension 1.11.2024.

Ansök om ålderspension genom att fylla i en ansökan på tjänsten MinPension.

MinPension-tjänsten

Ålderspensionens storlek

Ålderspensionens belopp motsvarar din intjänade pension när pensionen börjar.

Om du går i pension efter din lägsta pensionsålder beräknas en uppskovsförhöjning på din intjänade pension. Uppskovsförhöjning intjänas inte för de månader då du får arbetslöshetsförmån. Uppskovsförhöjningen uppgår till 0,4 procent för varje månad med vilken du senarelagt pensionen. Om du får först ett preliminärt pensionsbeslut saknas uppskovsförhöjnigen ur beslutet. Uppskovsförhöjningen tillsätts i det slutliga pensionsbeslutet.

Om du går i pension efter din lägsta pensionsålder

En person är född 1959 och har därmed en lägsta pensionsålder på 64 år och 3 månader. Personen fortsätter att arbeta och går i ålderspension vid 65 års ålder, då det intjänade pensionsbeloppet uppgår till 2 000 euro. Detta pensionsbelopp höjs med en uppskovsförhöjning, som uppgår till 9 mån. x 0,4 % = 3,6 %. Detta ger en uppskovsförhöjning på 2 000 € x 3,6 % = 72 euro. Pensionsbeloppet vid 65 års ålder är 2 072 euro i månaden. Till sist görs ett avdrag enligt livstidskoefficienten från pensionsbeloppet.

Ålderspension efter invalidpension

Invalidpension och arbetslivspension förvandlas automatiskt till en lika stor ålderspension när du uppnår din lägsta pensionsålder. Vi fattar inte ett separat beslut om förändringen. Om du har arbetat vid sidan av pensionen måste du ansöka om den pension du tjänat in. När du får ålderspension och arbetar får du tjäna hur mycket som helst utan att lönen påverkar din bruttopension.

Ifall du fortsätter att arbeta som företagare under ålderspensionen är FöPL-försäkringen frivillig.