Ilmarinens förvaltning och organisation

En fungerande förvaltning stöttar oss i vårt uppdrag att sköta pensionsskyddet. Förvaltningen är baserad på lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsbolagslagen, aktiebolagslagen samt föreskrifter och anvisningar från Finansinspektionen. Dessutom tillämpar vi frivilligt den finska koden för bolagsstyrning till den del som den är tillämplig på vår verksamhet som arbetspensionsbolag. På dessa sidor hittar du information om Ilmarinens förvaltning och organisation.

Bolagsstämman innehar den högsta beslutanderätten.

Läs mer om bolagsstämman

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställer bolagets bransch samt förvaltningsorganens befogenheter och relationerna mellan dem.

Läs bolagsordningen