Beskattning av pensioner

Pensionen är beskattningsbar precis som all annan inkomst. Därför behöver vi ditt skattekort för pensionsinkomster. Om du får rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd behöver vi ditt skattekort för att betala ut socialförmånen. Om du får rehabiliteringstillägg behöver vi ditt skattekort för att betala ut pensionen.

Beställ skattekortet genast

Beställ ett skattekort för pensionstagare så fort du fått ditt pensionsbeslut. Du kan inte använda ditt gamla skattekort för förvärvsinkomster.

Skattekortet för pensionen beställer du från Skatteförvaltningen. Du behöver två saker när du beställer skattekort:

  1. ditt pensionsbeslut från Ilmarinen
  2. uppgifter om dina inkomster, förskottsinnehållning och avdrag hittills i år

Beställ skattekortet på Skatteförvaltningens webbplats (vero.fi). 

Efter att du beställt skattekortet behöver du inte göra något mer, för Skatteförvaltningen skickar kortet direkt till oss.

Om du inte beställer ditt skattekort i tid måste vi tyvärr innehålla 40 procent i skatt på din pension. Den extra skatten återbetalas till ditt konto när du har beställt ditt skattekort och vi har fått det från Skatteförvaltningen. Summan betalas ut till ditt konto ungefär inom en vecka. Observera att vi bara kan återbetala skatter under det år då förskottsinnehållningen gjordes.

Om pensionsbeloppet ändras

Ditt pensionsbelopp kan ändras av tre orsaker.

För det första för att arbetspensionsindexet ändras, vilket sker i början av januari. Då ändras din pension automatiskt utan att du behöver göra någonting.

Din nettopension kan ändras för att skatteprocenten ändras, vilket sker i början av februari. Då behöver du inte skicka ett nytt skattekort till oss, utan Skatteförvaltningen gör det automatiskt för dig.

Ditt pensionsbelopp kan också ändras om du får ett nytt pensionsbeslut. Om din pension ändras med mer än 20 euro i månaden ska du beställa ett nytt skattekort. Skatteförvaltningen skickar kortet till oss när du beställt det.

Du behöver även beställa ett nytt skattekort om du villa sänka din skatteprocent. Om du däremot vill höja din skatteprocent kan du göra det via MinPension.

Vi meddelar dina pensionsinkomster till Skatteförvaltningen

Vid årsskiftet varje år får du ett brev av oss där du ser hur mycket du fått i pension under året och hur mycket vi har innehållit i skatt. I brevet ser du även ditt pensionsbelopp för nästa år.

Vi meddelar även Skatteförvaltningen om ditt pensionsbelopp, det vill säga dina pensionsinkomster.