Lockar Ilmarinen som arbetsplats?

Letar du efter nästa utmaning? Vill du utveckla din kompetens vidare?

Ta en titt om vi har en arbetsuppgift som intresserar dig

Kom med i vårt trevliga och avslappnade gäng – till en arbetsplats där personalen trivs.

Vi har intressanta arbeten, bra introduktion och möjligheter att öka sin kompetens. Din attityd och din vilja att utvecklas säkerställer att du lyckas. Vår arbetskultur bygger på ansvar och frihet.

Vi sörjer för en god balans mellan arbete och fritid. Vår arbetstid är flexibel och när- och distansdagar gör arbetsdagarna mångsidigare. Vårt kontor ligger i Gräsviken i Helsingfors, så du når oss lätt, till exempel med kollektivtrafik eller cykel.

Vi erbjuder omfattande anställningsförmåner samt många sätt att lära sig, en smaklig lunchförmån, utmärkta motions- och gymutrymmen, en företagscykel och mycket annat.

Ansvarsfullhet är viktigt för oss som bolag och arbetsgivare. Vi har fått erkänsla för att det är bra att vara och arbeta hos oss, vi satsar mycket på arbetsförmåga och mental trygghet. Vi gör en mångfaldsresa. Du är välkommen till oss precis som du är.

Ilmarinens historia

Ilmarinens historia börjar 1961. Samma år inrättades också arbetspensionssystemet i Finland. Vi tog då ett stort steg mot en nordisk välfärdsstat. Vi på Ilmarinen har sedan dess utvecklat vårt gemensamma arbetspensionssystem, och i dag är det en av grundpelarna i vår välfärdsstat.

Många saker har förändrats under årtiondena, men kärnan i vår verksamhet är fortfarande densamma. Pensionssystemet och Ilmarinen finns till för människan. Vi tar hand om pensionsskyddet och pensionsmedlen, så att alla efter sin yrkeskarriär får den pension de tjänat in. Och om karriären avbryts i förtid, hjälper vi människan också då.

Vi på Ilmarinen arbetar idag så att du kan förhålla dig till framtiden med tillförsikt, hopp och nyfikenhet.

Lediga jobb

På finska