Bolagsstyrning

Varje år publicerar vi en bolagsstyrningsrapport. Här kan du ladda ner och läsa våra årliga rapporter.

Bolagsstyrningsrapport

Varje år tar vi fram en bolagsstyrningsrapport enligt rapporteringsavsnittet i Finsk kod för bolagsstyrning och ger ut den som en fristående rapport vid sidan av verksamhetsberättelsen. Vi iakttar den finska bolagsstyrningskoden för börsbolag frivilligt till den del som den är tillämplig på vår verksamhet som ett arbetspensionsförsäkringsbolag. Bolagsstyrningskoden finns tillgänglig på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats (cgfinland.fi).

Bolagsstyrningsrapporter

Finska språkversioner av bolagsstyrningsrapporten finns att läsa här >