Personalens arbetsförmåga berör oss alla

God arbetsförmåga gynnar individen, företaget och samhället. En frisk affärsverksamhet skapar förutsättningar för god arbetsförmåga, sysselsättning och längre karriärer. Därför vill vi på Ilmarinen hjälpa dig. Tillsammans kan vi effektivt utveckla arbetsförmågan samt minska sjukfrånvaro och risken för arbetsoförmåga. Vi utmanar dig att komma med och bygga upp morgondagens arbetsförmåga med oss.

Vad innebär ledning av arbetsförmågan?

Kompetent personal med god arbetsförmåga är en av företagets viktigaste resurser. Med risk för arbetsoförmåga avser vi den genomsnittliga risken för företagets personal att förlora sin arbetsförmåga och därför tvingas gå i invalidpension. Ledning av arbetsförmågan hjälper oss att tillsammans förutse, hantera och minska risken planmässigt.

Det är en fast del av den strategiska och dagliga ledningen av företaget. Ledning av arbetsförmågan gynnar arbetsgivaren, cheferna och arbetstagarna.

Visste du?

Ledning av arbetsförmågan är ekonomiskt lönsamt för såväl företaget som dess arbetstagare. Det bästa resultatet uppnås när resurser avsätts för att behärska riskerna för arbetsoförmåga. Genom att samarbeta med oss kan ni hitta lösningar för att avsevärt minska problem och kostnader till följd av arbetsoförmåga.

Ledning av arbetsförmågan

God arbetsförmåga som målsättning

Målet med ledning av arbetsförmågan är att främja arbetstagarnas arbetsförmåga och välbefinnande.

Nycklarna till framgång

Företagets värderingar och verksamhetssätt avgör framgången. Ni lyckas när ni samarbetar, definierar mål, processer och mätare samt följer upp hur det ni kommit överens om uppnås i vardagen.

Nycklarna till verksamheten

Ledning av arbetsförmågan grundar sig på att ni identifierar riskerna för arbetsoförmåga i ett tidigt skede och börjar hantera dem. Ledning av arbetsförmågan berör arbetstagarna, verksamheten inom arbetsgemenskaperna och företagets praxis.

Nyttan med ledning av arbetsförmågan

Kostnaderna minskar

 • Direkta personalkostnader  
  • Lön vid sjukledighet, pensionsavgiftsklass, kostnader för övertidsarbete  
 • Indirekta personalkostnader  
  • Omsättning på arbetskraft, hitta och inskola ersättare 

Produktiviteten ökar

 • Mindre frånvaro  
  • Mindre ogjort jobb  
  • Minskat behov av ersättare  
 • Färre arbetsrelaterade hälsoproblem  
  • Mindre sjukdomsrelaterade skador i arbetet  
 • Arbetet löper smidigare  

Förstärkt ansvar

 • Bättre arbetsgivarimage  
  • Engagerad och motiverad personal  
 • Gott företagsmedborgarskap  
 • Längre karriärer  
 • Hållbar konkurrenskraft  

Nivåer inom ledning av arbetsförmågan

Strukturerna i det finska samhället bestämmer hur företagets verksamhetsmiljö och handlingsmöjligheter ser ut. Företagets praxis bestämmer hur ni kontrollerar riskerna för arbetsoförmåga, främjar arbetsförmågan och värnar om arbetstagarnas välbefinnande.

Arbetstagarnas arbetsförmåga ska vara tillräcklig för att välbefinnande på jobbet arbetshälsan ska kunna utvecklas framgångsrikt. På motsvarande sätt kan ni främja arbetstagarnas arbetsförmåga först när ni identifierar riskerna för arbetsoförmåga och uppskattar betydelsen av dem.

Ni lyckas genom att planmässigt och målmedvetet leda arbetsförmågan i samarbete med företagshälsovården. Beakta riskerna och ta tag i möjligheterna, det är det bästa sättet att stöda arbetstagarna så att de upplever att arbetet är motiverande, belönande och en viktig del av livet.

Det är endast möjligt att påverka risker som identifierats

För cirka 80 procent av arbetstagarna flyter arbetet på bra och risken för arbetsoförmåga är osannolik. För cirka 20 procent av arbetstagarna ökar sjukfrånvaro eller det blir svårare att återvända till arbetet. Då är det bra att börja samarbeta mer med företagshälsovården på arbetsplatsen. På arbetsplatsen bör man identifiera de faktorer i arbetet och arbetsmiljön som äventyrar arbetsförmågan. Målet är att avlägsna dem eller åtminstone minska dem genom olika åtgärder på arbetsplatsen.

Cheferna vidtar nödvändiga åtgärder på arbetsplatsen för att göra det möjligt att återvända till arbetet. Åtgärderna riktas till identifierade risker. Metoder för att stöda återgången till arbetet är arbetsprövning, arbetsträning och omskolning i samarbete med företagshälsovården och arbetspensionsbolaget. Syftet med ledning av arbetsförmågan är att bidra till att en eventuell eller sannolik risk för arbetsoförmåga inte uppfylls.

 

Vi ger information och stöd som hjälper dig att bedöma och hantera risker för arbetsoförmåga. På så sätt hittar du fungerande och riktade metoder för att främja såväl arbetsförmågan som arbetshälsan. Vi hjälper er att skräddarsy lösningar som passar er verksamhet. I dem beaktar vi också företagets verksamhetsmiljö och dess möjligheter.

Ilmarinen är din partner inom ledning av arbetsförmågan

Vi på Ilmarinen vill vara din partner i ledning av arbetsförmågan. Av oss får du forskningsbaserad information och verktyg som stöd. Tillsammans med oss hittar du metoder för att minska riskerna för arbetsoförmåga och främja arbetsförmågan för att framgångsrikt leda både företaget och arbetstagarnas arbetsförmåga.

Läs mer

Är något oklart? Vi hjälper dig gärna med frågor om arbetsförmågan.

Kontakta oss