Ilmarinens placeringar

Genom att placera de gemensamma pensionstillgångarna säkerställer vi finansieringen av nuvarande och framtida pensioner. Lär känna tillvägagångssätten, principerna och resultaten av vår placeringverksamhet.

Vi placerar placeringstillgångarna på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt

Genom att placera de gemensamma pensionstillgångarna säkerställer vi finansieringen av nuvarande och framtida pensioner. Vi placerar placeringstillgångarna på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt. Vi är en aktiv ägare som främjar hållbarhet bland våra placeringsobjekt. Vårt mål är koldioxidneutral placering av pensionstillgångarna före slutet av år 2035.

Fördelning av placeringar

Vår placeringsportfölj är diversifierad såväl geografiskt som mellan olika tillgångsslag, till exempel aktier, ränteplaceringar och fastigheter.