Åtgärder på arbetsplatsen när utmaningarna inte är sjukdomsrelaterade

När en arbetstagares utmaningar eller problem inte har att göra med personens hälsotillstånd ska ni tillsammans fundera på hur situationen kan lösas.

Det kan finnas många orsaker

Arbetstagarens problem är inte alltid förknippade med hälsotillståndet. Problem i arbetet kan till exempel bero på

 • otillräcklig kunskap  
 • minskad motivation  
 • problem i arbetsgemenskapen  
 • mobbning  
 • oklara roller   
 • livets vändpunkter, t.ex. återkomst till arbetet efter föräldraledighet  
 • samordning av arbete och fritid  
 • en svår livssituation.   

Om arbetstagarens problem beror på faktorer utanför arbetet eller en krävande livssituation ska du sträva efter att minska extra belastning i arbetet tills situationen har löst sig.

Du kan stöda på olika sätt   

 • Prata med arbetstagaren om hens motivation.   
 • Hjälp till med att prioritera arbetsuppgifterna.   
 • Klargör arbetets målsättningar, uppgifterna, arbetsfördelningen och ansvarsfördelningen.   
 • Se till att arbetsredskap och system fungerar.    
 • Öka variationen i arbetet och självständigheten samt möjligheterna till flexibilitet eller att påverka ärenden som gäller arbetet och arbetsgemenskapen.   
 • Omstrukturera arbetsmängden och arbetstakten.   
 • Se till att tillräcklig information, utbildning och kompetensutveckling finns tillgänglig vid rätt tidpunkt.    
 • Gör upp gemensamma verksamhetsmodeller och spelregler för hela arbetsgemenskapen.   

Det är bra att komma ihåg att det inte alltid behövs åtgärder. Många problem kan lösas genom diskussion. När du tillsammans med arbetstagaren bedömer att det är nödvändigt att omstrukturera arbetet finns det många olika metoder att använda.

Utnyttja möjligheterna till att omstrukturera arbetet

Omstrukturering av arbetet innebär åtgärder för att få arbetet att motsvara arbetstagarens arbets- och funktionsförmåga.

Exempel på metoder för att omstrukturera arbetet:  

 • Begränsning av arbetsuppgifter: fokusering på en eller flera arbetsuppgifter eller arbetsområden, inga parallella arbeten  
 • Justering av arbetsbördan: anpassning av mål så att de beaktar resurserna  
 • Arbetsuppgifter utan tidtabell   
 • Lämpligare arbetsredskap  
 • Utveckling av samarbete och kunskap genom att arbeta i par eller ändra arbetsgruppens sammanställning   
 • Lugn arbetsmiljö: eget arbetsrum, möjlighet att fokusera på arbetet utan kontinuerliga avbrott  
 • Arbetstidsarrangemang: regelbunden arbetstid, undvika övertid, kortare arbetstid, övergång från arbete med kvälls- och nattskift till arbete dagtid   
 • Mer flexibilitet: möjlighet till distansarbete, periodisering av semesterdagar.  

Arbetstagarens utmaningar kan helt eller delvis bero på hälsotillståndet. Läs mer här.

Är arbetstagarens utmaningar sjukdomsrelaterade?

Du kan stöda en sjuk arbetstagare på många sätt.

Läs mer om sjukdomsrelaterat stöd på arbetsplatsen >