Ilmarinens ledning och organisation

På denna sida kan du läsa om Ilmarinens ledning samt medlemmarna i ledningsgruppen och deras ansvarsområden.

Ledning – personer och uppgifter

Verkställande direktören sköter Ilmarinens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Dessutom ansvarar vd:n för att bolagets bokföring är lagenlig och att kapitalförvaltningen arrangeras på ett betryggande sätt. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i beslutsfattandet och deltar i beredningen, styrningen och uppföljningen av lösningar som berör hela Ilmarinen.

Ledningsgruppen består av verkställande direktören och direktörerna omedelbart under vd:n som leder affärs- och stödfunktionerna samt en representant utsedd av personalen. Styrelsen utser verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och direktörerna i ledningsgruppen.

Verkställande direktör och ledningsgrupp

 • Jouko Pölönen, verkställande direktör
 • Mikko Mursula, vice verkställande direktör, Placeringar
 • Kaisa Ala-Laurila kommunikationsdirektör, Kommunikation och marknadsföring
 • Kristiina Halonen, direktör, arbetsförmåga, Hantering av risk för arbetsförmåga och rehabilitering
 • Esa Jäntti, direktör, kundrelationer, Kundrelationer och kanaler
 • Mira Kauppi, ekonomi- och riskhanteringsdirektör, Verksamhetsplanering och uppföljning
 • Mikko Lantto, direktör, Teknologi och utveckling
 • Tiina Nurmi, direktör, Försäkrings- och pensionstjänster
 • Juulia Kurunsaari, direktör, juridiska ärenden, Juridik och Compliance
 • Sami Ärilä, HR-direktör, Personal
 • Arja Pärnänen, personalrepresentant

Verkställande direktörens och ledningsgruppsmedlemmarnas uppgifter och fotografier

Fotografier på verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar hittar du i vår bildbankKlicka här för kontaktuppgifter inom kommunikation.

Ansvarig försäkringsmatematiker, Compliance Officer och Intern revision 

 • Ansvarig försäkringsmatematiker Ritva Tarkiainen*
 • Chief Compliance Officer Sari Grenman*
 • Chef för intern revision Katja Punamäki*

* Rapporterar till vd:n och styrelsen. 

Sakkunnigläkare 

 • Överläkare Maija Haanpää
 • Sakkunnigläkare
  • Anna Eskola
  • Heidi Furu
  • Maria Heikkinen
  • Tuulia Isoviita
  • Riikka Juhakoski
  • Petri Järvinen
  • Kaija Karjalainen
  • Teija Kivekäs
  • Minna Korhonen
  • Tapio Lahti
  • Timo Leino
  • Kari-Pekka Martimo
  • Kari Mäkelä
  • Jonna Perälä
  • Sami Pirkola
  • Veera Pohjolainen
  • Mia Saarni
  • Jaana Suhonen
  • Kirsi Suominen
  • Juho Uusvaara
  • Perttu Vähämurto