Ilmarinens ledning och organisation

På denna sida kan du läsa om Ilmarinens ledning och organisation samt medlemmarna i ledningsgruppen och deras ansvarsområden.

Ledning och organisation – personer och uppgifter

Verkställande direktören sköter Ilmarinens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Dessutom ansvarar vd:n för att bolagets bokföring är lagenlig och att kapitalförvaltningen arrangeras på ett betryggande sätt. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i beslutsfattandet och deltar i beredningen, styrningen och uppföljningen av lösningar som berör hela Ilmarinen.

Ledningsgruppen består av verkställande direktören och direktörerna omedelbart under vd:n som leder affärs- och stödfunktionerna samt en representant utsedd av personalen. Styrelsen utser verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och direktörerna i ledningsgruppen.

Verkställande direktör och ledningsgrupp

 • Jouko Pölönen, verkställande direktör
 • Mikko Mursula, vice verkställande direktör, Placeringar
 • Liina Aulin, kommunikationsdirektör, Kommunikation och marknadsföring
 • Kristiina Halonen, direktör, arbetsförmåga, Hantering av risk för arbetsförmåga och rehabilitering
 • Päivi Jääskeläinen, direktör, kundrelationer, Kundrelationer och kanaler
 • Matias Klemelä, ekonomi- och riskhanteringsdirektör, Verksamhetsplanering och uppföljning
 • Mikko Lantto, direktör, Teknologi och utveckling
 • Tiina Nurmi, direktör, Försäkrings- och pensionstjänster
 • Leena Siirala, direktör, juridiska ärenden, Juridik och Compliance
 • Sami Ärilä, HR-direktör, Personal
 • Mari Sorvali, personalrepresentant

Verkställande direktörens och ledningsgruppsmedlemmarnas uppgifter och fotografier

Fotografier på verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar hittar du i vår bildbank.

Kundrelationer och kanaler

Päivi Jääskeläinen, direktör för kundrelationer

 • Storkunder, direktör Antti-Jussi Hirvonen
 • Medelstora och små kunder, direktör Ilkka Jakonen
 • Företagare och mikrokunder, direktör Marja Siren
 • Stöd för kundrelationer, direktör Anne Karttunen
 • Försäljningsstyrning och -stöd, Jorma Hokkanen
 • Starka kundrelationer, processdirektör Lassi Toivonen

Försäkrings- och pensionstjänster

Tiina Nurmi, direktör för försäkrings- och pensionstjänster

 • Försäkringsservice, direktör Minna Hakkarainen
 • Pensionsservice, direktör Outi Pekkarinen
 • Pensionsförsäkringsprocesser, direktör Susanna Plukka
 • Kundtjänstsstyrning och -stöd, Jari Matveinen
 • Risker och kvalitetssäkring, Tarja Lamminmäki
 • Försäkringsskydd smidigt, processdirektör Tiina Nurmi
 • Smidig pensionering, processdirektör Nina Bruun

Hantering av risk för arbetsoförmåga och rehabilitering

Kristiina Halonen, direktör för arbetsförmåga

 • Tjänster relaterade till arbetsförmåga, direktör Kati Huoponen
 • Rehabiliterings- och invalidpensionstjänster, direktör Hanna Kankainen-Aho
 • Försäkringsmedicin, överläkare Maija Haanpää
  • Sakkunnigläkare
   Timo Aro
   Anna Eskola
   Heidi Furu
   Pertti Heikman
   Riikka Juhakoski
   Petri Järvinen
   Kaija Karjalainen
   Teija Kivekäs
   Tapio Lahti
   Timo Leino
   Kari-Pekka Martimo
   Kari Mäkelä
   Ilkka Pakkala
   Sami Pirkola
   Veera Pohjolainen
   Kirsi Suominen
   Juho Uusvaara
   Markku Vornanen

 • Förebyggande och studier av risker för arbetsoförmåga, direktör Kari-Pekka Martimo
 • Kompetens, riskhantering och kvalitetssäkring, Tuire Hakonen
 • Hantering av risker för arbetsförmåga, processdirektör Erno Kiukkonen
 • Effektiv rehabiliteringd, processdirektör Anne Koivula

Placeringar

Mikko Mursula, Vice verkställande direktör, placeringar

Noterade placeringar

 • Allokering, allokeringsdirektör Esko Torsti
 • Chef för ansvarsfulla placering, Karoliina Lindroos
 • Placeringar med absolut avkastning, direktör Teemu Ahonen
 • Ränteplaceringar, ränteplaceringsdirektör Kari Eerola
 • Direkta aktieplaceringar, aktieplaceringsdirektör Annika Ekman

Onoterade placeringar

 • Inhemska fastighetsplaceringar, fastighetsdirektör Tomi Aimonen
 • Internationella fastighetsplaceringar, direktör Mikko Antila
 • Kapital-, skuld- och infrastrukturplaceringar, kapitalplaceringsdirektör Jukka Reijonen

Placeringsförvaltning

 • Placeringsförvaltningsdirektör Heidi Koskinen
 • Värdepappersförvaltning, direktör Mari Matilainen
 • Låneförvaltning och investeringsredovisning, direktör Annika Lucander
 • Investeringssystem, direktör Mikko Koskinen

Teknologi och utveckling

Mikko Lantto, direktör för teknologi och utveckling

 • Kundrelationer och kanaler samt hantering av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering, IT-direktör Leena Kritz
 • Försäkrings- och pensionstjänster, IT-direktör Jani Kekarainen
 • Agil systemutveckling och projekt, Janne Toivonen
 • Service design och processutveckling/-coaching, Anu Ahlgren
 • IT-operationer, produktions- och leverantörstyrning, Eija-Kaarina Matilainen
 • Arkitektur och informationssäkerhet, Teijo Peltoniemi

Verksamhetsplanering och uppföljning

Matias Klemelä, ekonomi- och riskhanteringsdirektör

 • Aktuarie- och analytikertjänster, direktör, ansvarig försäkringsmatematiker Barbara D’Ambrogi-Ola
 • Stöd för placeringsverksamheten, resultat och risker, riskhanteringsdirektör Berndt Barner-Rasmussen
 • Business Support, resultat och risker, direktör Mira Kauppi
 • Ekonomiförvaltning och bokslutsrapportering, direktör Anne Lehtola

Personal

Sami Ärilä, HR-direktör

 • Interna tjänster, teamchef Kati Aulaskari

Kommunikation och marknadsföring

Liina Aulin, kommunikationsdirektör

Klicka här för alla kontaktuppgifter inom kommunikation >

Juridik och Compliance

Direktör för juridiska ärenden Leena Siirala

 • Chef för juridiska ärenden Ulla Malinen

Compliance Officer* 

Chief Compliance Officer Sari Grenman 

Intern revision*

Chef för intern revision N.N.

Ansvarig försäkringsmatematiker*

Ansvarig försäkringsmatematiker Barbara D’Ambrogi-Ola

 

* Rapporterar till vd:n och styrelsen.