Ilmarinens ledning och organisation

På denna sida kan du läsa om Ilmarinens ledning och organisation samt medlemmarna i ledningsgruppen och deras ansvarsområden.

Ledning och organisation – personer och uppgifter

Verkställande direktören sköter Ilmarinens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Dessutom ansvarar vd:n för att bolagets bokföring är lagenlig och att kapitalförvaltningen arrangeras på ett betryggande sätt. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i beslutsfattandet och deltar i beredningen, styrningen och uppföljningen av lösningar som berör hela Ilmarinen.

Ledningsgruppen består av verkställande direktören och direktörerna omedelbart under vd:n som leder affärs- och stödfunktionerna samt en representant utsedd av personalen. Styrelsen utser verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och direktörerna i ledningsgruppen.

Verkställande direktör och ledningsgrupp

 • Jouko Pölönen, verkställande direktör
 • Mikko Mursula, vice verkställande direktör, Placeringar
 • Kaisa Ala-Laurila kommunikationsdirektör, Kommunikation och marknadsföring
 • Kristiina Halonen, direktör, arbetsförmåga, Hantering av risk för arbetsförmåga och rehabilitering
 • Esa Jäntti, direktör, kundrelationer, Kundrelationer och kanaler
 • Mira Kauppi, ekonomi- och riskhanteringsdirektör, Verksamhetsplanering och uppföljning
 • Mikko Lantto, direktör, Teknologi och utveckling
 • Tiina Nurmi, direktör, Försäkrings- och pensionstjänster
 • Juulia Kurunsaari, direktör, juridiska ärenden, Juridik och Compliance
 • Sami Ärilä, HR-direktör, Personal
 • Arja Pärnänen, personalrepresentant

Verkställande direktörens och ledningsgruppsmedlemmarnas uppgifter och fotografier

Fotografier på verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar hittar du i vår bildbank.

Kundrelationer och kanaler

Esa Jäntti, direktör för kundrelationer

 • Storkunder, direktör Antti-Jussi Hirvonen
 • Medelstora och små kunder, direktör Ilkka Jakonen
 • Företagare och mikrokunder, direktör Anne Karttunen (tf.)
 • Stöd för kundrelationer, direktör Anne Karttunen
 • Försäljningsstyrning och -stöd, Jorma Hokkanen
 • Starka kundrelationer, processdirektör Lassi Toivonen

Försäkrings- och pensionstjänster

Tiina Nurmi, direktör för försäkrings- och pensionstjänster

 • Försäkringsservice, direktör Minna Hakkarainen
 • Pensionsservice, direktör Outi Pekkarinen
 • Pensionsförsäkringsprocesser, direktör Susanna Plukka
 • Kundtjänstsstyrning och -stöd, Jari Matveinen
 • Risker och kvalitetssäkring, Tarja Lamminmäki
 • Försäkringsskydd smidigt, processdirektör Hanna Vainio
 • Smidig pensionering, processdirektör Nina Bruun

Hantering av risk för arbetsoförmåga och rehabilitering

Kristiina Halonen, direktör för arbetsförmåga

 • Tjänster relaterade till arbetsförmåga, direktör Kati Huoponen
 • Rehabiliterings- och invalidpensionstjänster, direktör Hanna Kankainen-Aho
 • Försäkringsmedicin, överläkare Maija Haanpää

Sakkunnigläkare
Anna Eskola
Heidi Furu
Maria Heikkinen
Tuulia Isoviita
Riikka Juhakoski
Petri Järvinen
Kaija Karjalainen
Teija Kivekäs
Minna Korhonen
Tapio Lahti
Timo Leino
Kari-Pekka Martimo
Kari Mäkelä
Jonna Perälä
Sami Pirkola
Veera Pohjolainen
Mia Saarni
Jaana Suhonen
Kirsi Suominen
Juho Uusvaara
Perttu Vähämurto

 • Förebyggande och studier av risker för arbetsoförmåga, direktör Kari-Pekka Martimo
 • Kompetens, riskhantering och kvalitetssäkring, Tuire Hakonen
 • Hantering av risker för arbetsförmåga, processdirektör Erno Kiukkonen
 • Effektiv rehabiliteringd, processdirektör Anne Koivula

Placeringar

Mikko Mursula, Vice verkställande direktör, placeringar

Noterade placeringar

 • Allokering, allokeringsdirektör Esko Torsti
 • Ansvarsfulla placering, direktör Karoliina Lindroos
 • Placeringar med absolut avkastning, direktör Teemu Ahonen
 • Ränteplaceringar, ränteplaceringsdirektör Kari Eerola
 • Direkta aktieplaceringar, aktieplaceringsdirektör Annika Ekman

Onoterade placeringar

 • Inhemska fastighetsplaceringar, fastighetsdirektör Tomi Aimonen
 • Internationella fastighetsplaceringar, direktör Mikko Antila
 • Kapital-, skuld- och infrastrukturplaceringar, kapitalplaceringsdirektör Jukka Reijonen

Placeringsförvaltning

 • Placeringsförvaltningsdirektör Heidi Koskinen
 • Värdepappersförvaltning, direktör Mari Matilainen
 • Investeringsredovisning, direktör Annika Lucander
 • Investeringssystem, direktör Mikko Koskinen

Teknologi och utveckling

Mikko Lantto, direktör för teknologi och utveckling

 • Kundrelationer och kanaler samt hantering av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering, IT-direktör Leena Kritz
 • Försäkrings- och pensionstjänster, IT-direktör Jani Kekarainen
 • Ledning och styrning av IT-leveranser, Janne Toivonen
 • DevOps-analyser, kontinuerlig utveckling, kvalitet och risker, Anu Ahlgren
 • Värdeproduktion och IT-operationer, Eija-Kaarina Matilainen
 • Digital arkitektur och cybersäkerhet

Verksamhetsplanering och uppföljning

Mira Kauppi, ekonomi- och riskhanteringsdirektör

 • Aktuarie- och analytikertjänster, direktör, ansvarig försäkringsmatematiker Barbara D’Ambrogi-Ola
 • Stöd för placeringsverksamheten, resultat och risker, riskhanteringsdirektör Berndt Barner-Rasmussen
 • Business Support, resultat och risker, direktör Hannu Mikkola
 • Ekonomiförvaltning och bokslutsrapportering, direktör Anne Lehtola

Personal

Sami Ärilä, HR-direktör

 • Interna tjänster, teamchef Kati Björkman

Kommunikation och marknadsföring

Kaisa Ala-Laurila, kommunikationsdirektör

Klicka här för alla kontaktuppgifter inom kommunikation >

Juridik och Compliance

Direktör för juridiska ärenden Juulia Kurunsaari

 • Chef för juridiska ärenden Ulla Malinen

Compliance Officer* 

Chief Compliance Officer Sari Grenman 

Intern revision*

Chef för intern revision Katja Punamäki

Ansvarig försäkringsmatematiker*

Ansvarig försäkringsmatematiker Barbara D’Ambrogi-Ola

 

* Rapporterar till vd:n och styrelsen.