Ansök om betalningstid för FöPL-avgifter eller ändra antalet betalningsposter

Om du inte kan betala din FöPL-avgift i tid kan du få betalningsuppskov. Kom ihåg att ansöka om betalningstid före räkningens förfallodag i webbtjänsten för företagare. Du kan också ändra förfallomånaderna och antalet betalningsposter i tjänsten.

Ansök om betalningstid på webben

Du kan förlänga betalningstiden så länge du gör det före räkningens förfallodag. Du gör ändringen i webbtjänsten  för företagare under Avgiftsförteckningen.

Om du skjuter upp betalningen, beräknas dröjsmålsränta för FöPL-avgiften från den ursprungliga förfallodagen fram till den uppskjutna betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är enligt räntelagen 12,5 procent 1.1.-30.6.2024 (12 procent 1.7.-31.12.2023).

Använd alltid referensnumret på fakturan när du betalar räkningen.

Ändra antalet betalningsposter

Ändra vid behov antalet betalningsposter för dina FöPL-avgifter som det passar dig bäst. Du kan betala dina FöPL-avgifter i 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 betalningsposter per år. Minst hälften av avgifterna ska förfalla före augusti.

Valet av förfallomånaderna påverkar även storleken på din FöPL-avgift.
Det förmånligaste alternativet är att betala avgifterna på en gång i januari. På avgiften beräknas en ränta som gottskrivs eller tas ut beroende på om du betalar i början eller slutet av året.

Med vår FöPL-räknare kan du pröva hur förfallomånaderna och antalet betalningsposter påverkar din FöPL-avgift. Du kan ändra antalet betalningsposter genom att logga in på webbtjänsten för företagare. Gå till Försäkringens uppgifter och välj de förfallomånader du önskar.

Gå till FöPL-räknaren och beräkna din FöPL-avgift >

I webbtjänsten för företagare kan du

  • skriva ut FöPL-intyg
  • kontrollera dina betalda och obetalda FöPL-avgifter i avgiftsförteckningen
  • kopiera fakturor (pdf)
  • ändra antalet betalningsposter
  • ansöka om längre betalningstid
  • ändra adress, e-post och telefonnummer
  • lägga till en separat faktureringsadress
  • skicka meddelanden till oss – gå till meddelandefunktionen genom att klicka på kuvertikonen till höger.

Läs mer om webbtjänsten för företagare >