Ansök om betalningstid för FöPL-avgifter eller ändra antalet betalningsposter

Om du inte kan betala din FöPL-avgift i tid kan du få betalningsuppskov. Kom ihåg att ansöka om betalningstid före räkningens förfallodag i webbtjänsten för företagare. Du kan också ändra förfallomånaderna och antalet betalningsposter i tjänsten.

Ansök om betalningstid på webben

Du kan förlänga betalningstiden så länge du gör det före räkningens förfallodag. Du gör ändringen i webbtjänsten  för företagare under Avgiftsförteckningen.

Om du skjuter upp betalningen, beräknas dröjsmålsränta för FöPL-avgiften från den ursprungliga förfallodagen fram till den uppskjutna betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är enligt räntelagen 10,5 procent år 2023 (8,0 procent år 2022).

Använd alltid referensnumret på fakturan när du betalar räkningen.

Ändra antalet betalningsposter

Ändra vid behov antalet betalningsposter för dina FöPL-avgifter som det passar dig bäst. Du kan betala dina FöPL-avgifter i 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 betalningsposter per år. Minst hälften av avgifterna ska förfalla före augusti.

Valet av förfallomånaderna påverkar även storleken på din FöPL-avgift.
Det förmånligaste alternativet är att betala avgifterna på en gång i januari. På avgiften beräknas en ränta som gottskrivs eller tas ut beroende på om du betalar i början eller slutet av året.

Med vår FöPL-räknare kan du pröva hur förfallomånaderna och antalet betalningsposter påverkar din FöPL-avgift. Du kan ändra antalet betalningsposter genom att logga in på webbtjänsten för företagare. Gå till Försäkringens uppgifter och välj de förfallomånader du önskar.

Gå till FöPL-räknaren och beräkna din FöPL-avgift >

I webbtjänsten för företagare kan du

  • skriva ut FöPL-intyg
  • kontrollera dina betalda och obetalda FöPL-avgifter i avgiftsförteckningen
  • kopiera fakturor (pdf)
  • ändra antalet betalningsposter
  • ansöka om längre betalningstid
  • ändra adress, e-post och telefonnummer
  • lägga till en separat faktureringsadress
  • skicka meddelanden till oss – gå till meddelandefunktionen genom att klicka på kuvertikonen till höger.

Läs mer om webbtjänsten för företagare >