Pension för arbete utomlands

Du tjänar också in pension när du arbetar utomlands. Vid utlandsarbete omfattas du vanligtvis av arbetslandets sociala trygghet. Din pension och övriga förmåner fastställs enligt lagstiftningen i ditt arbetsland.

Hur tjänar jag in pension utomlands?

När du arbetar utomlands blir du i regel pensionsförsäkrad i arbetslandet. Härmed tjänar du in pension enligt arbetslandets lagstiftning. Pensionen tjänas in i det land som du har arbetat i. I vissa länder kan man tjäna in pension bara genom att bo där. Exempel på dylika länder är de nordiska länderna, Nederländerna, Australien, Israel och Kanada.

Gör en förfrågan om hur mycket pension du tjänat in och pensionsbeloppet från pensionsanstalten i det arbetsland som du arbetar eller har arbetat i.

Läs om landspecifika pensionssystem och hur du tjänar in pension på Pensionsskyddscentralens sidor (etk.fi).

Se andra länders pensionsanstalter och kontaktuppgifter (tyoelake.fi).

Var kan jag se hur mycket pension jag har tjänat in utomlands?

Uppgifter om hur mycket pension du har tjänat in utomlands kan du få från arbetslandets pensionsanstalt. Se andra länders pensionsanstalter och kontaktuppgifter (tyoelake.fi).

På ditt pensionsutdrag ser du bara hur mycket pension du har tjänat in i Finland.

Är du på väg för att arbeta utomlands tillfälligt som en så kallad utsänd arbetstagare?

Är du på väg för att arbeta utomlands tillfälligt som en så kallad utsänd arbetstagare?

Om du arbetar som en utsänd arbetstagare tillfälligt i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med överenskommelse om social trygghet och har ett A1-intyg tjänar du in pension i Finland. A1-intyget fungerar som bevis på att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland under tiden som du arbetar utomlands. Läs mer om A1-intyget (etk.fi).

Din pension tjänas också in i Finland när en finländsk arbetsgivare har sänt dig utomlands för att arbeta i ett icke-avtalsland. Trots att din pension har tjänats in i Finland, har pensionsförsäkringsavgifter eventuellt betalats till det land som du arbetar i.

  1. EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien*,  Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

    *Personer som åker till Storbritannien omfattas av samma regler som när Storbritannien var EU-medlem.

    EES-länderna: Norge, Island och Liechtenstein.

    Avtalsländer: Australien, Chile, Kanada, Kina, Sydkorea, USA, Israel, Indien, Japan och provinsen Quebec.

Ansök om pension som tjänats in utomlands

Du måste ansöka om den pension som du har tjänat in utomlands. Läs mer om hur du ansöker om pension från utlandet.

Information om försäkring av utlandsarbete för arbetsgivare och företagare

Arbetsgivare, läs mer om försäkring av utlandsarbete

Företagare, läs mer om entreprenörskap utomlands