Följ upp, bedöm och utveckla

Det krävs uthållighet och tålamod för att göra kunskapsbaserat ledarskap till en del av det dagliga arbetet. Utnyttja experters och dataanalytikers kompetens. Omvärdera dina mål kontinuerligt. På det här sättet kan du använda kunskapsbaserat ledarskap av arbetsförmågan för att snabba upp förändringsledning.

Kom närmare målen med analyser

Med data avses symboler och siffror utan betydelse (till exempel 30) som i sig själva inte är särskilt informativa. För att förvandlas till information ska data svara på frågor som ”vem, vad, var, när...?” (till exempel att varje arbetare har 30 sjukfrånvarodagar per år). Informationen blir kunskap när du kan tillämpa den i praktiken (till exempel hur många sjukfrånvarodagar har andra arbetsplatser?). Kunskap förutsätter förståelse för verksamhetens innebörd och sammanhang och att man kan svara på frågan ”Varför?” (till exempel vad beror det på att genomsnittet bara är 21 sjukfrånvarodagar på andra arbetsplatser?)

Analyser förvandlar data till information och vidare till kunskap och insikter i enlighet med pyramidmodellen för kunskapsbaserat ledarskap. Kunskap och insikter hjälper dig att nå ditt mål eller åtminstone komma ett steg närmare.

Därefter kan du ställa upp nya mål och fortsätta mäta samt samla, analysera och tolka data. Ge inte upp: du blir bättre för varje gång. I bästa fall består kunskapsbaserat ledarskap av en oändlig cirkel av mätning, insamling av data, analyser, tolkning och förbättringar.

Bedöm data och verifiera rätt tolkningar

En bild säger mer än tusen ord. För att förenkla tolkningen av arbetsförmågerelaterade data kan du ta modell av etablerade sätt att presentera data, till exempel hur aktiekurser eller väderuppgifter presenteras. Det är viktigt att presentera historiska data bakom nuläget för det som mäts för att se utvecklingsriktningen. Om möjligt är det bra att komplettera dina egna mätresultat med jämförelsedata för att se din egen situation i förhållande till andra. Statistikcentralen, Pensionsskyddscentralen, FPA, Olycksfallsförsäkringscentralen och Arbetshälsoinstitutet samt allt fler arbetspensionsbolag producerar statistiska data om olika fenomen inom ledning av arbetsförmågan. I deras informationstjänster hittar du även exempel på diagram som är enkla att använda.

Experter kan med sin erfarenhet hjälpa till att ställa informationen som utvunnits ur data i rätt proportion och minska risken för feltolkningar. Om du redan har nått en förutsägande eller styrande nivå behöver du inte mycket tolkningshjälp från experter. Det finns dock inga genvägar till framgång. Förutsägande och styrande modeller är något du lär dig att åstadkomma med tiden genom att ta fram beskrivande och upplysande modeller tillsammans med experter.

Källor:

  • Fitz-Enz & Mattox. 2014. Predictive analytics for human resources. John Wiley & Sons. 
  • Saramies & Törnroos. 2021. Henkilöstöanalytiikka. Mittaa, ymmärrä ja menesty. Alma Talent