Arbetspensionen ger trygghet i olika livssituationer

Arbetspensionen ger trygghet när inkomsterna minskar eller upphör på grund av att du går i pension, blir arbetsoförmögen eller om familjeförsörjaren avlider. Sköt dina pensions- och rehabiliteringsärenden enkelt på tjänsten MinPension.

Pensionsskyddet ingår i den lagstadgade sociala tryggheten. Du tjänar in pension enligt din årsinkomst.

Läs mer om pensionstillväxt

Vi betjänar dig i olika livssituationer

Arbetspensionsskyddet ger dig trygghet under olika livsskeden.

Pensionsåldern närmar sig, 60+

Du får arbetspension senast när du nått din pensionsålder. Ju längre du fortsätter arbeta, desto större ålderspension får du. Du kan om du önskar ta ut en del av din pension redan tidigare som partiell ålderspension.

Läs mer om pensionsåldern

Som företagare tjänar du in pension genom FöPL-försäkringen

Som företagare sköter du själv om ditt pensionsskydd. Företagarens pensionsförsäkring (FöPL) tryggar din utkomst då du går i pension samt i händelse av arbetsoförmåga eller om familjeförsörjaren avlider. FöPL-arbetsinkomsten fastställer även storleken på dagpenningen som betalas av FPA under till exempel sjuk- eller föräldraledighet.

Läs mer om FöPL-försäkringen

Pensionstagare

Som pensionstagare hanterar du dina ärenden behändigt på MinPension-tjänsten. Du kan till exempel ändra dina kontaktuppgifter och ditt kontonummer, höja skatteprocenten eller skriva ut pensionsintyg.

Läs mer om ärenden som gäller pensionstagare

Utnyttja pensionsräknarna när du planerar att gå i pension. Att uppskatta pensionsbeloppet kan hjälpa dig att fatta beslut om du till exempel funderar på att ta ett bolån.

Gå till pensionsräknaren på MinPension

Du tjänar in pension också från annat än avlönat arbete

Förutom betalt arbete tillkommer pensionen bland annat från studier som leder till examen och arbete utomlands.

Du kan sköta ärenden på en annan persons vägnar om du är intressebevakare eller har en fullmakt. Som vårdnadshavare kan du sköta ärenden för dina minderåriga barn.

Läs mer