Arbetsgivarens pensionsförsäkring eller ArPL

Som arbetsgivare behöver du en arbetspensionsförsäkring om du fortlöpande sysselsätter minst en arbetstagare och betalar ut minst 8 790 euro i löner under ett halvt år (8 676 år 2020). Om du är en tillfällig arbetsgivare, räcker det att du betalar arbetspensionsavgiften.

ArPL-försäkringen ger pensionsskydd för dina arbetstagare

När du anställer en arbetstagare, teckna en ArPL-försäkring och anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret oberoende av om du är en långvarig eller tillfällig arbetsgivare. Även hushållsarbetsgivare måste teckna pensionsförsäkringar för sina arbetstagare. Med ArPL-försäkringen sköter du om dina arbetstagares pensionsskydd. ArPL-försäkringen är därför lagstadgad, alltså obligatorisk.

Löner som utbetalats till arbetstagare anmäls alltid till inkomstregistret oberoende av storleken på lönen.

Läs mer om anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret

När ska arbetstagaren försäkras?

Teckna en ArPL-försäkring när din arbetstagare uppfyller följande tre villkor

  • arbetstagaren har ett anställningsförhållande,
  • arbetstagaren är 17–67 år och
  • du betalar minst 61,37 euro per månad i lön till arbetstagaren (60,57 år 2020).

Vad kostar ArPL-försäkringen?

ArPL-avgiften fastställs på basis av löneuppgifterna som anmälts till inkomstregistret. ArPL-avgiften utgörs av en viss procent av lönerna som du som arbetsgivare betalar ut till dina arbetstagare. Kundåterbäringen sänker din försäkringsavgift. Återbäringen är beroende av Ilmarinens solvens och verksamhetens effektivitet. Du har rätt till kundåterbäring om du har en gällande ArPL-försäkring hos Ilmarinen och är en så kallad avtalsarbetsgivare. Som arbetsgivare betalar du inte hela ArPL-avgiften själv utan dina arbetstagare betalar en del av den.

Beräkna ArPL-avgiftens storlek med hjälp av räknaren för att se hur en ändring av förfallodagen påverkar avgiften.

Gå till ArPL-märkor

Avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare?

När det gäller pensioner är arbetsgivaren alltid antingen en avtalsarbetsgivare eller en tillfällig arbetsgivare. Du kan också vara en hushållsarbetsgivare, om du anställer till exempel en städare, au pair eller annan arbetstagare till ditt hem.

Läs om du är avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare

Försäkringar för utlandsarbete

Ska du skicka en arbetstagare på arbetsuppdrag till utlandet? Eller kommer ditt företag att få en arbetstagare från utlandet? Försäkra dig om att din arbetstagares pensionsskydd är i ordning.

Läs mer om försäkringar för utlandsarbete

Räknare för arbetsgivare

Se hur mycket en ArPL-försäkring kostar eller vad det kostar att anställa en arbetstagare inklusive lönebikostnader. Som hushållsarbetsgivare kan du räkna ut hur du kan utnyttja hushållsavdraget på bästa möjliga sätt.

Gå till arbetsgivarens räknare

Fördelar som kund hos Ilmarinen

När du ska teckna en arbetspensionsförsäkring gäller det att välja en partner som är lätt att samarbeta med och som ger dig det du behöver. Vi betalar de största kundåterbäringarna, vilket betyder att försäkringsavgifterna för våra kunder är lägre. Därför lönar det sig att teckna en försäkring hos Ilmarinen.

Bli arbetsgivarkund hos Ilmarinen

Funderar du över något när det gäller teckning av försäkring? Ring vår försäkringsförsäljning mån–fre kl. 8–16.

Kontakta oss