Arbetsgivares pensionsförsäkring ArPL

Arbetsgivares pensionsförsäkring eller ArPL-försäkring är en lagstadgad försäkring för att trygga dina arbetstagares pensioner. Här hittar du information om ArPL-försäkringar.

Vad är en ArPL-försäkring?

En ArPL-försäkring är en arbetspensionsförsäkring som tecknas enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). ArPL-försäkringen utgör arbetstagarens pensionsskydd och är därför lagstadgad, det vill säga obligatorisk. Genom att teckna en ArPL-försäkring ser du till att din arbetstagare får en pension som tjänas in genom arbetet, i samband med varje löneutbetalning till arbetstagaren.

Utöver pensionsskyddet tryggar ArPL-försäkringen din arbetstagares utkomst i händelse av arbetsoförmåga eller om familjeförsörjaren avlider samt möjliggör yrkesinriktad rehabilitering.

Vad är fördelarna med att bli kund hos Ilmarinen?

1. Konkurrenskraftigt pris – våra utmärkta kundåterbäringar innebär att du får lägre ArPL-avgifter.

2. Heltäckande arbetshälsotjänster – du får tillgång till en bred uppsättning tjänster utvecklade av våra experter, från kartläggningsverktyg till utbildningar.

3. Ansvarsfullt pensionsskydd – vi bedriver vår verksamhet ansvarsfullt och placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande sätt.

4. En solvent partner – dina arbetstagares pensioner är i trygga händer hos ett solvent pensionsbolag.

5. Enkelt att sköta försäkringsärenden – våra webbtjänster är öppna dygnet runt och vår kundtjänst hjälper dig vardagar kl. 8–17.

6. Sakkunnig service – våra kunniga specialister hjälper dig med alla dina frågor som rör försäkringar, pensioner och arbetsförmåga.

Funderar du över något när det gäller teckning av försäkring? Ring vår försäkringsförsäljning tfn 010 195 082 (msa). mån–fre kl. 9–16.

Kontakta oss