Företagare som pensionär

Är du pensionerad och funderar på att starta eget företag? Om du får ålderspension behöver du inte någon pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL-försäkring, som i övrigt är obligatorisk för företagare. Om du får partiell ålderspension, invalidpension eller arbetslivspension är det möjligt att du behöver en FöPL-försäkring.

FöPL-försäkringen är frivillig om du får ålderspension

Du kan arbeta som företagare även om du får ålderspension. Då behöver du ingen pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL-försäkring, som i övrigt är obligatorisk för företagare.

Däremot kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring som innebär att du tjänar in mer pension fram till din högsta pensionsålder. Teckna en försäkring genom att fylla i en försäkringsansökan på webbtjänsten eller ringa vår kundtjänst på 010 195 000 (normala mobiltelefon- eller lokalnätsavgiften). Kundtjänsten är öppen vardagar kl. 8–17.

Ansök i god tid, för du kan inte teckna försäkringen retroaktivt, utan försäkringen börjar tidigast den dag då du lämnat in din ansökan.

När är FöPL-försäkringen obligatorisk för pensionärsföretagare?

Om du får partiell ålderspension, invalidpension eller arbetslivspension är det möjligt att du behöver en FöPL-försäkring. Då är FöPL-försäkringen obligatorisk om din arbetsinkomst överskrider miniminivån för FöPL-arbetsinkomst.

Om du får invalid- eller arbetslivspension har du dessutom en personlig inkomstgräns för hur mycket du får förtjäna. Om du överväger att arbeta som företagare under din invalid- eller arbetslivspension kan du kontrollera din inkomstgräns på MinPension eller kontakta vår kundtjänst.

Om du får ålderspension eller partiell ålderspension kan du arbeta fritt utan några inkomstgränser.