Företagarens arbetslöshet

Som företagare kan du få arbetslöshetsförmån om din företagsverksamhet har upphört eller du av någon annan orsak inte längre arbetar i företaget. Om du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån.

Företagarens arbetslöshetsskydd

Det finns en arbetslöshetskassa för företagare i Finland, Företagarkassan. Du kan bli medlem i Företagarkassan när din FöPL-arbetsinkomst minst uppgår till den så kallade nedre gränsen för arbetslöshetsskydd. År 2024 är gränsen 14 803 euro (14 088 år 2023). Det är bra att avrunda FöPL-arbetsinkomsten över den nedre gränsen för arbetslöshetsskyddet så att FöPL-arbetsinkomsten inte faller under den nedre gränsen för arbetslöshetsskyddet vid indexkontroller för kommande år.

Om du blir arbetslös avgör din FöPL-arbetsinkomst storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen från kassan.  

Om du inte är medlem i Företagarkassan kan du få arbetslöshetsförmån från FPA. FPA:s förmån är grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Du har rätt till Företagarkassans inkomstrelaterade dagpenning om du är medlem i kassan och uppfyller det så kallade arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret uppfylls när

  1. Din FöPL-arbetsinkomst minst motsvarar den nedre gränsen för arbetslöshetsskydd (14 088 euro år 2023 och 13 573 euro år 2022).
  2. Du har varit företagare och samtidigt medlem i Företagarkassan i minst 15 månader under 48 månader före arbetslöshetens början.

Observera att dina FöPL-avgifter måste vara betalda för att tiden ska räknas in i arbetsvillkoret.

Dagpenningens belopp beror på din FöPL-arbetsinkomst. Vanligtvis grundar sig dagpenningen på FöPL-arbetsinkomsten under de 15 månaderna före du blev arbetslös.

Kom ihåg att hålla din FöPL-arbetsinkomst uppdaterad för att säkerställa ditt arbetslöshetsskydd. FöPL-arbetsinkomsten kan inte ändras retroaktivt.

Läs mer om arbetsvillkoret på Företagarkassans webbplats (syt.fi)
Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten

Om du inte är medlem i Företagarkassan kan du ansöka om grunddagpenning från FPA. Du kan få grunddagpenning när

  1. du uppfyller arbetsvillkoret
  2. din FöPL-arbetsinkomst minst motsvarar den nedre gränsen för arbetslöshetsskydd.

Om arbetsvillkoret inte uppfylls och FöPL-arbetsinkomsten är för låg kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA. Läs mer på FPA:s webbplats (kela.fi).

Vad ska jag göra med min FöPL-försäkring om jag blir arbetslös?

När ditt arbete som företagare upphör eller underskrider den nedre FöPL-gränsen ska du avsluta FöPL-försäkringen. Den nedre gränsen ändras årligen (2022 är den 8 261,71 euro). Du kan meddela oss om att du vill säga upp din försäkring via webbtjänsten. Logga in med dina personliga bankkoder.

Logga in p wå webbtjänsten >