Information om Ilmarinen

Vi är det största privata arbetspensionsförsäkringsbolaget i Finland. Vi är ett ömsesidigt arbetspensionsbolag som ägs helt av kunderna. Vår uppgift är att säkerställa att våra kunder får den pension de tjänat in genom sitt arbete. Vi erbjuder lagstadgade pensionsförsäkringar för arbetstagare och företagare i Finland.

Ekonomisk information

På den här sidan hittar du ekonomisk information kring skötseln av pensionsskyddet, såsom styrelsens verksamhetsberättelser, delårsrapporter samt års- och företagsansvarsrapporter.

Läs ekonomiska rapporter

Historiamme

Ilmarinen on perustettu yhtä aikaa Suomen eläkejärjestelmän kanssa. Olemme vanhin työeläkeyhtiö.

Tutustu historiaamme

Ilmarinens fastigheter

Som en del av placeringen av pensionstillgångar erbjuder vi hem och affärslokaler åt tusentals finländare.

Bekanta dig med våra fastigheter

För medierna

Behöver du en intervju med en expert eller information om pensionsskyddet? Våra experter och vår kommunikationsavdelning hjälper dig.

Se hur du kan kontakta oss