Pensionstagare

På den här sidan hittar du viktig information för pensionstagare bland annat om utbetalning och beskattning av pension och om att arbeta som pensionär. Utnyttja också MinPension, om du till exempel vill ha vår tjänst där du till exempel kan begära intyg över utbetalda pensioner eller ändra dina kontaktuppgifter.

På MinPension sköter du lätt dina egna pensions- och rehabiliteringsärenden.

Läs mer om MinPension-tjänsten

Utbetalning av pension och betalningsdagar

Pensionen betalas till ditt konto första bankdagen i månaden. Om ditt kontonummer ändras kan du meddela ditt nya kontonummer till oss via MinPension.

Läs mer om utbetalning av pension

Beskattning av pension

Beställ ett skattekort för din pension så fort du fått ditt pensionsbeslut. Du kan höja din skatteprocent på MinPension.

Läs mer om beskattningen av pensioner

Intyg över pensionsbeloppet

Om du behöver ett pensionsintyg kan du skriva ut det genom att logga in på MinPension.

Läs mer om pensionsintyg

När pensionen upphör

Pensionsutbetalningen upphör om förutsättningarna för utbetalning inte längre uppfylls eller om pensionstagaren avlider.

Läs mer om pensionens upphörande