Ilmarinens historia - 50 år är en bra början

Ilmarinen är Finlands äldsta pensionsbolag. Vi har skött våra kunders pensioner sedan 1961.

 1. 14.12.1961

  Ilmarinen grundades 14.12.1961, samma år som det finska arbetspensionssystemet. Bolaget grundades av Finlands på den tiden största försäkringsbolag och sex mindre försäkrare.

  Även om namnet Ilmarinen ursprungligen har sina rötter i Kalevala inspirerades namnet egentligen av ett gammalt skadeförsäkringsbolag som verkade i Viborg. Verksamheten inleddes ursprungligen i en lägenhet på Georgsgatan 17 i Helsingfors.

 2. 1962

  År 1962 började Toivo Pentikäinen som bolagets första egentliga verkställande direktör. Han var matematiker och har kallats det finländska arbetspensionssystemets fader. Samma år betalades den första pension ut till åbobon Aarne Lehtonen.

 3. 1967

  År 1967 flyttade Ilmarinen till det nybyggda kontorshuset på Eriksgatan i Helsingfors centrum.

 4. 1977

  Bolagets fick sin andra vd först 1977 då rättsvetaren Juhani Salminen tillträdde tjänsten.

 5. 1984

  År 1984 avyttrade Sampo sitt innehav i Ilmarinen och samtidigt blev Ilmarinen dotterbolag till försäkringsbolaget Pohjola.

 6. 1991

  År 1991 började läkaren och statsvetaren Kari Puro som Ilmarinens tredje vd.

 7. 1998

  År 1998 blev Ilmarinen ett ömsesidigt bolag och blev helägt av kunderna. Även det officiella namnet ändrades till den nuvarande formen Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

 8. 2002

  Flytten till det nuvarande kontorshuset i Gräsviken på Porkalagatan 1 ägde rum 2002.

 9. 2005

  År 2005 sålde Ilmarinen sitt aktieinnehav i Pohjola till OKO Andelsbankernas Centralbank, vilket skapade en stark sammanslutning i den finska finansbranschen som bestod av Ilmarinen, Pohjola och OP Gruppen.

 10. 2006

  År 2006 överskred antalet försäkrade företagare 60 000.

 11. 2007

  Den fjärde vd:n i Ilmarinens historia, Harri Sailas, började som vd år 2007.

 12. 2015

  2015 fick Ilmarinen sin femte vd: jur. kand, MBA Timo Ritakallio.

 13. 2018

  År 2018 blev Ilmarinen Finlands största privata arbetspensionsförsäkringsbolag då arbetspensionsbolaget Etera fusionerades i Ilmarinen. Samma år började ekon. mag, eMBA Jouko Pölönen som vd.