Räknare och verktyg för arbetsgivare

Du ansvarar för din arbetstagares pensionsskydd. Se hur mycket en ArPL-försäkring kostar eller vad det kostar att anställa en arbetstagare inklusive lönebikostnader. Som hushållsarbetsgivare kan du räkna ut hur du kan utnyttja hushållsavdraget på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss när du vill diskutera tecknande av försäkring eller om du vill ha mer information om Ilmarinens försäkringar – vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss