Räknare och verktyg för arbetsgivare

Du ansvarar för din arbetstagares pensionsskydd. Se hur mycket en ArPL-försäkring kostar eller vad det kostar att anställa en arbetstagare inklusive lönebikostnader. Som hushållsarbetsgivare kan du räkna ut hur du kan utnyttja hushållsavdraget på bästa möjliga sätt.

ArPL-avgiftsräknare

ArPL-avgiftsräknaren hjälper dig att uppskatta din ArPL-avgift samt försäkringsavgiftsräntan till följd av en ändring i förfallodagen.

Gå till ArPL-avgiftsräknaren

Löneräknare

Löneräknaren hjälper dig att uppskatta dina totala kostnader när du anställer en arbetstagare eller ger din arbetstagare en löneökning. I löneräknaren ser du också vilka lönebikostnader du ska betala förutom lönen.

Gå till löneräknaren

Kontakta oss när du vill diskutera tecknande av försäkring eller om du vill ha mer information om Ilmarinens försäkringar – vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss