Tjänster för företagare

Hos oss kan du sköta dina FöPL-försäkringsärenden bekvämt och tryggt på nätet vid en tidpunkt som passar dig bäst. Logga in med dina personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Logga in på webbtjänsten

När du blir kund hos oss får du tillgång till webbtjänsten direkt. Du kan logga in med dina personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Vi använder Suomi.fi-autentisering i vår webbtjänst. Det betyder att om du också har en ArPL-försäkring hos oss, kan du använda webbtjänsten för att hantera ditt företags ArPL-ärenden och dra nytta av andra arbetsgivartjänster. För det behöver du antingen en registerroll eller Suomi.fi-fullmakt. Läs mer om arbetsgivarens tjänster och fullmakter.

Jag vill ge en anna person behörighet att hantera min FöPL ärenden online

Om du anlitar en bokföringsbyrå eller någon annan för att sköta din FöPL-försäkring behöver du be om ett användarnamn och lösenord åt dem. Det gör du genom att fylla i användaravtalet för webbtjänsten (pdf) och skicka in det till oss. Anvisningar finns i avtalet. Kom ihåg att ange din personbeteckning.

Du kan ge ett behörighet att hantera FöPL ärenden via telefon

En företagare kan ge fullmakt åt en annan person att sköta ärenden som rör företagarens FöPL-försäkring i Ilmarinens kundtjänst. Samtidigt kan du befullmäktiga en person att sköta ärenden som rör FöPL-försäkringar i vår webbtjänst. Fyll i fullmakten (pdf) och returnera den undertecknade fullmakten genom ett skyddat meddelande. Returanvisningar finns på fullmakten.

Vad kan jag göra på webbtjänsten?

På vår webbtjänst kan du till exempel

  • ändra din arbetsinkomst
  • kontrollera ditt försäkringsnummer som börjar med 46
  • skriva ut FöPL-intyg
  • kontrollera dina betalda och obetalda FöPL-avgifter i
  • ändra antalet betalningsrater
  • ansöka om betalningstid
  • ändra kontaktuppgifter för mottagare av faktura.

Du kan också sköta dina egna pensionsärenden, till exempel

  • kontrollera din intjänade pension på ditt pensionsutdrag
  • göra pensionsberäkningar
  • ansöka om pension eller yrkestinriktad rehabilitering.

Du har också tillgång till våra webbseminarier och utbildningar

Som kund hos oss har du tillgång till alla våra webbinarier, utbildningar och evenemang som en del av dina kundförmåner. Dessa organiseras mestadels på finska. Välkommen att lära dig mer och utveckla ditt nätverk!

Ta reda på mer och anmäl dig