Yrkesinriktad rehabilitering för företagare

Om din hälsa försämras och det börjar påverka ditt arbete kan du ansöka om yrkesinriktad rehabilitering. Rehabiliteringen hjälper dig att anpassa din företagsverksamhet efter ditt hälsotillstånd för att kunna fortsätta arbeta som företagare. Rehabiliteringen kan också hjälpa dig som vill starta eget företag.

Vilka typer av stöd kan jag få för att fortsätta arbeta?

För företagare är den vanligaste rehabiliteringsformen en arbetsprövning i det egna företaget. Arbetsprövning innebär att du anpassar din arbetstid och dina arbetsuppgifter efter ditt hälsotillstånd. Arbetsprövningen pågår vanligen i tre månader.

Ett annat rehabiliteringsalternativ är arbetsträning, som är ett praktiskt sätt att lära sig ett nytt yrke. Du kan även studera och delta i enskilda kurser som en del av arbetsträningen. Arbetsträningens innehåll och längd skräddarsys efter dina behov och din situation. Under rehabiliteringen får du antingen rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg.

Om du av hälsoorsaker inte kan fortsätta som företagare kan du omskola dig under din yrkesinriktade rehabilitering och lära dig ett nytt yrke.

Våra specialister hjälper dig

Våra rehabiliteringsspecialister hjälper dig att planera din rehabilitering och kartlägga olika alternativ. När du ansökt om rehabilitering och fått ett positivt förhandsbeslut av oss får du en egen kontaktperson på Ilmarinen som hjälper dig hitta en lämplig rehabiliteringsform och göra upp en plan för din återgång till arbete. Vid behov kan du även få hjälp av en karriärcoach.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med rehabiliteringsplanen

Näringsstöd för företagsverksamheten

Du kan dessutom ansöka om näringsstöd för att utveckla, återuppta eller inleda företagsverksamhet. Näringsstöd kan beviljas för anskaffning av arbetsredskap och maskiner inom rimliga gränser samt nödvändiga hjälpmedel och redskap som underlättar arbetet. Läs mer om näringsstöd.

FöPL-försäkringen under rehabiliteringstiden

Om du fortsätter arbeta som företagare under rehabiliteringen och din arbetsinkomst överskrider den nedre gränsen för FöPL-försäkring ska du inte säga upp din FöPL-försäkring.

Om du börjar arbeta som företagare under rehabiliteringen och din arbetsinkomst överskrider den nedre gränsen behöver du en FöPL-försäkring.

Under rehabiliteringen finns det dessutom en övre gräns för FöPL-arbetsinkomsten som du inte får överskrida. Du kan kontrollera den övre gränsen genom att ringa vår pensionstjänst på 010 195 000 (mobiltelefon- eller lokalnätsavgiften). Vår telefontjänst hjälper dig vardagar kl. 8–17. Du kan även kontakta oss med den krypterade chatten på MinPension. Logga in på MinPension med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikatet.

Kontakta oss – vi hjälper dig gärna. Om du vill veta mer om yrkesinriktad rehabilitering kan du kontakta oss på ammatillinenkuntoutus@ilmarinen.fi eller ringa 010 284 2610 (8,4 cent/min).

Kontakta oss