Näringsstödet hjälper dig att fortsätta med eller inleda företagsverksamhet

Näringsstödet är ekonomiskt stöd som hjälper dig att skaffa arbetsredskap och maskiner samt hjälpmedel och utrustning som underlättar arbetet. På så sätt säkerställer vi att du kan få din utkomst som företagare.

I vilka situationer kan jag ansöka om näringsstöd?

Om din arbetsförmåga är nedsatt, läs mer om Ilmarinens yrkesinriktade rehabilitering. Syftet med rehabiliteringen är att du ska kunna utföra arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd.

Om ditt företag har goda verksamhetsförutsättningar kan du få näringsstöd som yrkesinriktad rehabilitering från oss. Du kan få näringsstöd för:

  • att inleda ny företagsverksamhet
  • att anpassa företagsverksamheten efter ditt hälsotillstånd
  • yrkesutövning.

Storleken på näringsstödet varierar enligt den sökandes behov och situation.

Näringsstödet kan vara lån eller bidrag. För en ny företagare bör andelen av egen finansiering, utomstående finansiering och näringsstödet var och en utgöra en tredjedel av den totala finansieringen. För ett företagsprojekt får näringsstödet högst utgöra hälften av den totala finansieringen. Vi beviljar stödet vanligtvis som ett bidrag. 

För vilka ändamål kan jag ansöka om näringsstöd?

Du kan ansöka om näringsstöd för att till ett rimligt pris anskaffa

  • arbetsredskap och arbetsmaskiner
  • nödvändiga hjälpmedel och utrustning som underlättar arbetet.

Om du börjar som företagare för första gången kan du även ansöka om stöd från oss för en kurs som hjälper dig i din företagarverksamhet.

Hur ansöker jag om näringsstöd?

Ansök först om yrkesinriktad rehabilitering hos oss. Bifoga en rehabiliteringsplan till din ansökan där du berättar att du ansöker om näringsstöd som yrkesinriktad rehabilitering. Berätta också för vilka ändamål du ansöker om stöd. Bifoga en affärsplan och lönsamhetskalkyl till din ansökan så att vi kan bedöma verksamhetsförutsättningarna för ditt företag.

Läs mer om andra alternativ för yrkesinriktad rehabilitering
Läs mer om ansökan om rehabilitering

Våra rehabiliteringsspecialister hjälper dig

Vi hjälper dig med planeringen av din återgång till arbetet och med kartläggningen av olika alternativ. Kontakta oss så diskuterar vi mer. Du når oss på numret 010 284 2610 (8,4 cent/minut) eller per e-post på adressen ammatillinenkuntoutus@ilmarinen.fi.