Led arbetsförmågan med kunskap

Utnyttja information i ledning av arbetsförmågan. Kunskapsledning ger dig allt bättre möjlighet att leda arbetstagarnas arbetsförmåga. Vi på Ilmarinen hjälper dig på resan mot ett bättre arbetsliv.

Utnyttja data som en del av ledningen av arbetsförmågan

Kunskapsledning är att skapa värde tillsammans. Nyttan för dig och personalen syns i form av bättre arbetsförmåga och längre karriärer. Minskade kostnader för arbetsoförmåga och förbättrad produktivitet gynnar ditt företag. Av oss får du tjänster för kunskapsledning och den bästa praxisen från olika branscher.

När du leder arbetsförmågan med kunskap kan du använda många olika slags data: till exempel företagets uppgifter om sjukfrånvaro, företagshälsovårdens statistik, medarbetarundersökningar och sammanfattningar av antalet ansökningar om yrkesinriktad rehabilitering eller invalidpension i företaget.

Du kan använda data på många olika sätt. Med hjälp av data kan du till exempel

  1. Skapa uppdaterad statistik om personalens arbetsförmåga. Detta ger dig en aktuell och övergripande förståelse för företagets och personalens historia och nuläge. 
  2. Bygga upp prognoser för personalstrukturens inverkan under den närmaste framtiden och utveckla företagets processer utifrån dem. 
  3. Göra långsiktiga scenarier för omvälvningar i branschen och arbetet och på så vis få nya idéer som stöd för ditt strategiarbete. 
  4.  

Visste du?

Kunskapsledning, dvs. bearbetning av data som stöd för beslutsfattandet, har tredubblats i finländska företag under de senaste tio åren.

Det lönar sig även för dig att leda personalens arbetsförmåga med kunskap.

Du kan mäta personalens arbetsförmåga på många olika sätt.

Läs mer om att mäta arbetsförmågan

Data relaterad till risken för arbetsoförmåga

Data relaterad till risken för arbetsoförmåga omfattar även känsliga personuppgifter, varvid betydelsen av dataskyddet betonas. Vi använder personuppgifter ansvarsfullt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Tillsammans med Ilmarinen kan du leda arbetsförmågan med kunskap – ansvarsfullt för personalens bästa.