Att sköta ärenden för någon annan

Det är inte alltid möjligt att sköta sina pensionsärenden själv. Pensionsärenden är konfidentiella. Om någon annan sköter dina ärenden behöver du därför utfärda en fullmakt eller ha en intressebevakare. Överlåtande av uppgifter till exempel till en närstående kräver också en fullmakt eller intressebevakare.

Med en fullmakt ger du en annan person tillstånd att sköta dina ärenden

Om du inte kan eller vill sköta dina pensionsärenden själv, kan du ge fullmakt till någon annan att sköta dem för dig. Skriv en fullmakt där det framgår vilka ärenden fullmaktsinnehavaren kan sköta för dig.

Utfärda en fullmakt

Genom en individuell fullmakt kan du ge fullmakt till en annan person att sköta dina ärenden. Utfärda en skriftlig fullmakt. Berätta vem du ger fullmakt till och vad fullmakten gäller, dvs. vilka pensionsärenden fullmaktsinnehavaren kan sköta för dig.

Du kan också ge en muntlig fullmakt i vår telefontjänst. Då är fullmakten vanligtvis av engångskaraktär och gäller endast ärendet i telefonsamtalet i fråga.

Intressebevakaren sköter ärenden för dig


Om du har förordnats en intressebevakare kan den personen sköta ärenden för dig. I förordnandet om intressebevakning som du fått ser du i vilken omfattning din intressebevakare kan sköta ärenden för dig. Intressebevakaren behöver inte en fullmakt.

När du sköter ärenden för ditt minderåriga barn

Om du som vårdnadshavare sköter ärenden för ditt minderåriga barn, behöver du ingen fullmakt.

Du kan utfärda en fullmakt på MinPension

  1. Berätta vem du ger fullmakten till.
  2. Berätta vad fullmakten gäller.
  3. Sänd fullmakten till oss genom att klicka på Sänd.

Logga in på MinPension >