Så här stöder du som arbetsgivare den psykiska hälsan på arbetsplatsen

Som arbetsgivare har du som uppgift att sörja för dina arbetstagares säkerhet och hälsa i arbetet. Detta inkluderar även deras psykiska hälsa. Med hjälp av vår modell kan du utveckla arbetet och arbetsmiljön till att stöda dina arbetstagares psykiska hälsa och arrangera nödvändigt stöd vid av problemsituationer.

Utveckla arbetet till att främja den psykiska hälsan

Psykiska problem i arbetslivet är en omfattande orsak till arbetsoförmåga och den största enskilda orsaken till sjukfrånvaro.

Oftast ligger två orsaker bakom psykiska problem i arbetslivet: Problem relaterade till kriser i privatlivet eller livshanteringen samt problem relaterade med arbetets belastning och krav. Vanligtvis löser man problemen genom att erbjuda arbetstagarna snabbhjälp och tjänster med låg tröskel samt skydds- och återhämtningsmetoder. I förebyggande syfte erbjuds de att utbilda sig inom självledning och stress- eller tidshanteringsfärdigheter. Ett centralt tema lyser dock med sin frånvaro i lösningarna: att utveckla arbetet.

Tänk om du skulle utveckla arbetet så att det skulle vara bra för den psykiska hälsan? 

Vi erbjuder ett tydligt tillvägagångssätt

Vi hjälper dig att utveckla arbetet så det främjar den psykiska hälsan. Vi erbjuder din arbetsplats metoder för att utveckla arbetet, som förhindrar försämring av arbetsförmågan och stöder arbetsförmågan.

Att stöda den psykiska hälsan i rätt tid och stöda arbetstagarens återgång till arbetet är viktiga metoder, men de är reaktioner på problem som redan har uppstått. Ställ upp som ett mål att du inte behöver reagera så ofta. Vad mer behöver du alltså för att arbetet ska främja den psykiska hälsan?

Sex metoder för att stöda den psykiska hälsan i arbetet

 1. En verksamhetskultur som främjar den psykiska hälsan möjliggör utveckling av värderingar, strukturer, resurser, stöd i rätt tid och för återgång till arbetet samt rehabilitering i ditt företag. Verksamhetskulturen bör grunda sig på förtroende, god vilja, öppen kommunikation och psykologisk säkerhet.

  Läs mer om en verksamhetskultur som främjar den psykiska hälsan

 2. Samtlig verksamhet i ditt företag bygger på värderingar och vilja. När ditt företag har värderingar som främjar den psykiska hälsan, innebär det att arbetet hos er är bra för den psykiska hälsan. Dessutom är det viktigt att du stöder arbetsförmågan för partiellt arbetsföra arbetstagare i ditt företag. Fundera på vilka möjligheter ni har att agera enligt era värderingar och vad ni vill uppnå.

  Läs mer om värderingar som främjar den psykiska hälsan

 3. Organisationsstrukturer som främjar den psykiska hälsan är till exempel tydliga arbetsarrangemang, roller och mål, rätt dimensionerade arbetsuppgifter, tydligt ledarskap och bra hantering av kognitiv och psykosocial belastning.

  Läs mer om organisationsstrukturer som främjar den psykiska hälsan

 4. När man behandlar arbetets resurser betonas ofta individens resurser, som yrkesmässigt kunnande, arbetslivsfärdigheter och allmän livshantering. Arbetets resurser är dock precis lika viktiga. Den viktigaste av dem är hur arbetet löper. Även arbetsgemenskapens stöd och att arbetet passar ihop tillsammans med andra viktiga livsområden främjar den psykiska hälsan. Det är möjligt för er att öka arbetets resurser i företaget.

  Läs mer om arbetets resurser

 5. Erbjud stöd när arbetstagaren börjar uppvisa symtom eller stöter på problem. Att stöda den psykiska hälsan i rätt tid grundar sig på interna verksamhetsmodeller i företaget, som modellen för tidigt stöd eller åtgärder som görs tillsammans med samarbetspartner. Sådana är till exempel företagshälsovården, stöd med låg tröskel och kortterapitjänster.

  Läs mer om att stöda den psykiska hälsan i rätt tid

 6. Att anpassa arbetet till att passa partiellt arbetsföra arbetstagare och olika metoder att stöda återgång till arbetet, stöder dina arbetstagare när de har problem. Dessa metoder omfattar bland annat att nyttja partiell sjukdagpenning, ersättande arbete, arbetsprövning och olika rehabiliteringsmöjligheter.

  Läs mer om att stöda återgång till arbetet och rehabilitering

Vi har gemensamt ansvar över att främja den psykiska hälsan

Vem är ansvarig för att främja den psykiska hälsan på arbetsplatsen? Alla.

Du och resten av ledningen skapar förutsättningarna för detta. Det innebär att främjandet av den psykiska hälsan är en fast del av er ledning av arbetsförmågan. Ni förhåller er positivt till frågan och avvarar tillräckligt med tid och resurser.

Värderingar, strukturer och en verksamhetskultur som främjar den psykiska hälsan bygger ni upp tillsammans. Att tillämpa och verkställa dem ligger dock på chefernas, arbetsgemenskapens och enskilda arbetstagares ansvar. Din uppgift är att säkerställa att ni följer upp hur dessa delområden verkställs med gemensamt överenskomna indikatorer.