Työnantaja, näin tuet mielenterveyttä työpaikalla

Työnantajana tehtäväsi on huolehtia työntekijöittesi turvallisuudesta ja terveydestä työssä – myös heidän mielenterveydestään. Mallimme avulla kehität työtä ja työympäristöä tukemaan työntekijöittesi mielenterveyttä ja järjestät tarvittavan tuen ongelmatilanteiden varalle.

Kehitä työtä hyväksi mielenterveydelle

Mielenterveysongelmat työelämässä ovat merkittävä työkyvyttömyyden syy ja suurin yksittäinen syy sairauspoissaoloihin.

Työelämässä mielenterveysongelmiin nähdään yleensä kaksi syytä: yksityiselämän kriiseihin tai elämänhallintaan liittyvät ongelmat sekä työn kuormittavuus ja vaativuus. Usein ongelmia ratkotaan tarjoamalla työntekijöille nopeaa apua ja matalan kynnyksen palveluja sekä suojautumis- ja palautumiskeinoja. Ennalta ehkäisevästi heille koulutetaan itsensä johtamisen ja stressin- tai ajanhallinnan taitoja. Ratkaisuissa loistaa kuitenkin poissaolollaan keskeisin asia: työn kehittäminen.

Mitä jos kehittäisit työtä niin, että se olisikin hyväksi mielenterveydelle?

Tarjoamme selkeän lähestymistavan

Autamme sinua kehittämään työtä mielenterveyttä edistäväksi. Tarjoamme työpaikallesi työn kehittämisen keinoja, jotka ennalta ehkäisevät työkyvyn heikkenemistä ja tukevat työkykyä.

Oikea-aikainen mielenterveyden tukeminen ja työntekijän työhön paluun tukeminen ovat tärkeitä keinoja, mutta ne ovat reagoimista jo ilmenneisiin ongelmiin. Ota tavoitteeksi se, että tarvitsisit reagointia nykyistä vähemmän.

Mitä muuta siis tarvitset, jotta työ voisi olla hyväksi mielenterveydelle?

Kuusi keinoa mielenterveyden tukemiseen työssä

 1. Mielenterveyttä edistävä toimintakulttuuri mahdollistaa arvojen, rakenteiden, voimavarojen, oikea-aikaisen ja työhön paluun tuen sekä kuntoutuksen kehittämisen yrityksessäsi. Tällainen toimintakulttuuri perustuu luottamukseen, hyväntahtoisuuteen, avoimeen vuorovaikutukseen ja psykologiseen turvallisuuteen.

  Lue lisää mielenterveyttä edistävästä toimintakulttuurista

 2. Kaikki yrityksesi toiminta rakentuu arvojen ja tahdon varaan. Kun yrityksessäsi on mielenterveyttä edistävät arvot, se tarkoittaa, että työ on teillä lähtökohtaisesti hyväksi mielenterveydelle. Lisäksi yrityksessäsi on tärkeää tukea osatyökykyisten työntekijöitten työkykyä. Pohtikaa, miten teillä on mahdollista toimia arvojenne mukaisesti ja mitä haluatte tavoitella.

  Lue lisää mielenterveyttä edistävistä arvoista

 3. Mielenterveyttä edistäviä organisaation rakenteita ovat esimerkiksi selkeät työjärjestelyt, roolit ja tavoitteet, oikein mitoitetut työtehtävien sisällöt, selkeä johtaminen sekä hyvä tiedollisen ja psykososiaalisen kuormituksen hallinta.

  Lue lisää mielenterveyttä edistävistä organisaation rakenteista

 4. Työn voimavaroja käsiteltäessä painotetaan usein yksilön voimavaroja, kuten ammatillista osaamista, työelämätaitoja ja yleistä elämänhallintaa. Työn voimavaratekijät ovat kuitenkin aivan yhtä tärkeitä. Tärkein näistä on työn sujuvuus. Myös työyhteisön tuki ja työn yhteensovittaminen muiden tärkeiden elämänalueiden kanssa tukevat mielenterveyttä. Teidän on mahdollista lisätä työn voimavaroja yrityksessäsi.

  Lue lisää työn voimavaroista

 5. Tarjoa tukea silloin, kun työntekijä oireilee tai kohtaa ongelmia. Oikea-aikainen mielenterveyden tukeminen perustuu työpaikan sisäisiin toimintamalleihin, kuten varhaisen tuen malliin tai yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin toimiin. Näitä ovat esimerkiksi työterveyden, matalan kynnyksen tuen ja lyhytterapian palvelut.

  Lue lisää oikea-aikaisesta mielenterveyden tukemisesta

 6. Työn muokkaus osatyökykyisille työntekijöille sopivaksi ja työhön paluun tuen monet muut keinot tukevat työntekijöitäsi silloin, kun heillä on ongelmia. Näihin keinoihin kuuluvat muun muassa osasairauspäivärahan hyödyntäminen, korvaava työ, työkokeilut ja erilaiset kuntoutusmahdollisuudet.

  Lue lisää työhön paluun tuesta sekä kuntoutuksesta

Erottaudu mielenterveyttä tukevana työpaikkana

Kiinnostuitko? Kun olet käynyt lyhyen kurssimme, osaat rakentaa hyvät työskentelyolosuhteet ja lisätä työhön mielenterveyttä edistäviä voimavaroja. Kurssi koostuu 5–15 minuutin minikoulutuksista, joita voit suorittaa missä ja milloin vain. Voit käyttää oppimisympäristöä, kun olet asiakkaamme.

Kirjaudu oppimisympäristöön

Meillä on yhteinen vastuu mielenterveyden edistämisestä

Kenen vastuulla mielenterveyden edistäminen on työpaikalla? Kaikkien.

Sinun ja muun johdon tehtävänä on luoda edellytykset. Se tarkoittaa sitä, että mielenterveyden edistäminen on kiinteä osa työkykyjohtamistanne. Suhtaudutte siihen myönteisesti ja annatte siihen riittävästi aikaa ja resursseja.

Mielenterveyttä edistävät arvot, rakenteet ja toimintakulttuurin rakennatte yhdessä. Niiden soveltaminen ja toteuttaminen puolestaan ovat esihenkilöiden, työyhteisöjen ja yksittäisten työntekijöitten vastuulla. Sinun tehtäväsi on varmistaa, että seuraatte näiden osa-alueiden toteutumista yhteisesti sovituilla mittareilla.