Työpaikan arvot edistävät mielenterveyttä

Parhaimmillaan työ tukee ja vahvistaa mielenterveyttä. Kestävät ja mielenterveyttä edistävät toimintatavat rakentuvat arvojen ja tahdon varaan. Ne liittyvät muun muassa suhtautumiseen mielenterveyteen, osatyökykyisyyteen ja työhön ylipäänsä.

Minkälainen työpaikka haluatte olla? 

Voisitko ajatella, että teillä työ on lähtökohtaisesti hyväksi mielenterveydelle, kunhan edellytykset ja olosuhteet ovat suotuisat? Tee vastuullinen arvovalinta kehittää yrityksestäsi inhimillinen työpaikka, jossa työntekijät voivat hyvin töiden takia, eivät töistä huolimatta.

Aseta työntekijöittesi hyvinvointi vähintään tasavertaiseksi tavoitteeksi tuottavan ja kannattavan työn rinnalle. Muista, että sujuva ja tuloksellinen työnteko edistää parhaimmillaan hyvinvointia ja mielenterveyttä ja myös toisinpäin.

Rakentakaa työpaikan arvot yhdessä. Kun olette valinneet arvot yhdessä, niihin on helppo sitoutua.

Mielenterveys on osa terveyttä

Mielenterveyttä edistävät työpaikan arvot perustuvat ymmärrykseen siitä, että mielenterveys on osa terveyttä. Terveydentila vaihtelee työuran aikana. Siitä seuraa, että suhtaudutte mielenterveyden riskeihin samoin kuin muihinkin terveysriskeihin.

Muista, että työntekijöittesi terveys on pääasiallisesti hyvä ja että hyvää terveyttä voi tukea, edistää ja ylläpitää. Sama pätee myös mielenterveyteen.

Mukautuuko työ työkykyisyyteen tai osatyökykyisyyteen?

Varmista, että yrityksessäsi voi työskennellä mahdollisimman hyvin myös silloin, kun työntekijällä on mielenterveyden ongelmia.

Pohdi kaikkia työntekijöitäsi koskevia linjauksia, jotka mahdollistavat töiden riittävän joustamisen ja työntekijöitten voimavarojen tukemisen vaihtelevissa elämäntilanteissa ja mielenterveyden ollessa koetuksella. Ovatko ne linjassa valitsemienne työpaikan arvojen kanssa? Miten terve työntekijän pitää mieleltään olla, jotta hän voi tehdä töitä?