Työuraeläke

Jos olet tehnyt pitkän työuran raskaassa työssä ja työkykysi on heikentynyt, sinulla voi olla oikeus työuraeläkkeeseen. Työuraeläkkeelle voit jäädä aikaisintaan 63-vuotiaana.

Milloin voin saada työuraeläkettä?

Voit saada työuraeläkettä, jos

 1. olet vähintään 63-vuotias etkä ole vielä täyttänyt alinta vanhuuseläkeikääsi,
  (ennakkopäätöstä voit hakea 6 kuukautta ennen työuraeläkkeen alaikärajan täyttymistä)
 2. et ole muulla eläkkeellä, (osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta)
 3. työkykysi on heikentynyt sairauden tai vamman takia,
 4. olet tehnyt raskasta ja kuluttavaa työtä päätoimisesti (kokoaikaisesti) vähintään 38 vuotta ja
 5. viimeisin päätoiminen työskentelysi jatkuu tai sen muuttumisesta tai sen päättymisestä on kulunut enintään 12 kuukautta
 • ennen työuraeläkkeen alaikärajan täyttymistä tai
 • alaikärajan täyttymisen jälkeen eläkehakemuksen vireille tullessa.
 • osa-aikaista työtä ei katsota rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaksi päätoimiseksi työksi.

Työuraeläkkeen hakeminen

Hae työuraeläkettä työuraeläkehakemuksella. Liitä hakemukseen

 1. työterveyshuollon antama B-lääkärinlausunto tai jos et voi saada sitä, niin muu B-lääkärinlausunto, josta käy ilmi terveydentilasi ja työsi sisältö sekä työsi rasittavuus ja kuluttavuus sekä
 2. työnantajan kuvaus työstäsi ja työolosuhteistasi sekä siitä, miten selviydyt työstäsi. Työnantajasi laatii kuvauksen täyttämällä lomakkeen.

Mikäli sinulla todetaan oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, pyydämme sinulta suostumusta sen myöntämiseen tai mikäli sinulla todetaan oikeus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, annamme siitä erillisen ennakkopäätöksen. Mikäli sinulla ei ole oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen tai osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, emme anna siitä erillistä päätöstä.

Työuraeläkehakemus

Työuraeläkehakemusta et voi täyttää OmaEläke-palvelussamme. Hakemus tulee täyttää lomakkeelle.

Tee työuraeläkehakemus (pdf) >

Työnantajan kuvaus eläkkeenhakijan työstä (pdf) >

Ennakkopäätös eläkeoikeudesta

Jos olet oikeutettu työuraeläkkeeseen, saat meiltä ensin myönteisen ennakkopäätöksen. Sen saat noin kahden kuukauden kuluessa siitä kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi.

Ennakkopäätöksesi on voimassa kuusi kuukautta. Mikäli haluat siirtyä työuraeläkkeelle, sovi työnantajasi kanssa eläkkeellesiirtymisestä ja toimita meille ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä. Ilmoituslomakkeen saat ennakkopäätöksen mukana.  

Saat maksupäätöksen kun eläke alkaa

Kun olemme saaneet ilmoituksesi eläkkeellesiirtymisestä, ja työnantajasi on ilmoittanut viimeisen kuukauden ansiosi ennen eläkkeelle jäämistä, annamme sinulle maksupäätöksen. Työuraeläkkeen maksu alkaa sen kuukauden aikana, jolloin jäät eläkkeelle. Saat myös työeläkekortin.

Työuraeläkkeen määrä

Työuraeläkkeesi määrä on työuraeläkkeen alkamiseen mennessä kertynyt eläke. 

Kun täytät alimman vanhuuseläkeikäsi, työuraeläkkeesi muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi automaattisesti.