Työterveyskumppanin valinta

Työterveyskumppanin valinta on yrityksellesi tärkeä päätös. Ei ole yhdentekevää, kenen kanssa pidät huolta henkilöstösi työkyvystä.

Työnantajana sinä valitset, missä 
järjestät työterveyspalvelut 

Valittavanasi on neljä eri tapaa, joilla voit työterveyshuollon järjestää. 

Voit hankkia palvelut 

 • Kunnalliselta työterveysyksiköltä 
 • Yksityiseltä työterveyspalvelujen tuottajalta  
 • Perustamalla oman työterveysyksikön yksin  
 • Perustamalla  työterveysyksikön muiden työnantajien kanssa tai hankkimalla palvelut valmiiksi perustetulta työnantajien yhteiseltä yksiköltä.  

Työterveydeksi.fi on palvelu, josta voit etsiä paikkakuntasi palveluntarjoajia. Jos paikkakunnallasi on useampia työterveyspalveluiden tuottajia, voit kilpailuttaa ne ennen kuin päätät, kenet valitset yhteistyökumppaniksesi.

Haasta nykyinen työterveyskumppanisi syvempään yhteistyöhön  

Jos sinulla on jo työterveyskumppani, mutta koet, että yhteistyöstä voisi saada enemmän irti, ei palveluntuottajan vaihto ole aina paras vaihtoehto. Voit päästä hyvään yhteistyöhön myös nykyisen työterveyskumppanisi kanssa. Ota asia puheeksi, kysy, ehdota ja haasta. Useimmat työterveyspalveluiden tarjoajat lähtevät mielellään kehittämään yhteistyötä.

Jatkuvuus työterveysyhteistyössä ja asiakassuhteissa syventää molemminpuolista tuntemusta, ja luottamus rakentuu vuosien aikana. Siksi tiuha palveluntuottajan vaihtaminen ei aina tuo haluttua tulosta. Oma aktiivisuutesi ratkaisee, miten yhteistyönne kehittyy. Kun panostat itse työterveyskumppanuuden kehittämiseen ja johdat sitä, saat myös enemmän irti yhteistyöstänne. Vasta jos yhteistyönne ei yrityksistäsi huolimatta kehity, kannattaa sinun pohtia työterveyskumppanin vaihtamista.

Päätä näistä asioista ennen tarjouspyyntöä   

 1. Mitä haluat työterveydeltä  
  • Onko tarkoitus täyttää työterveyshuoltolain minimivaatimukset  
  • Haluatko tarjota työntekijöillesi mahdollisimman laajat sairaanhoitopalvelut henkilöstöetuna 
  • Onko toiveesi jotakin näiden kahden väliltä vai jotakin ihan muuta?  
 2. Mitä olet valmis panostamaan?
  • Paljonko sinulla on aikaa ja halua käyttää työterveysyhteistyön suunnitteluun, seurantaan ja palautteenantoon 
  • Mitä resursseja sinulla ja yritykselläsi on käyttää työkyvyn tukemiseen ja sairauspoissaolojen hallintaan? 
 3. Kuka yrityksessäsi vastaa työterveysyhteistyön suunnittelusta, seurannasta ja palautteenannosta?

 4. Haluatko kuukausittaisen käyttöön perustuvan laskutuksen vai kiinteähintaisen sopimuksen?

 5. Keiltä palveluntuottajilta haluat pyytää tarjouksen 
  • Jos yrityksesi toimii useammalla paikkakunnalla, haluatko yhden toimijan koordinoivan koko yrityksesi työterveyspalveluita vai haluatko kaikille paikkakunnille erilliset sopimukset  
  • Mitä vaihtoehtoisia työterveyshuollon palveluntuottajia on?

Vertaile tarjouksia

Kokoa tarjoukset yhteen taulukkoon, niin voit vertailla vastauksia helpommin ja hahmotat eri tarjoajien vahvuudet ja heikkoudet. Sinun on itse päätettävä, mille asioille annat eniten painoa.

Sinun kannattaa tavata palveluntarjoajat. Näin saat täsmennyksiä tarjouksiin ja vastauksia avoimiin kysymyksiin. Selvitä mahdolliset epäselvät asiat ja esimerkiksi vieraiden käsitteiden sisältö. Voit myös pyytää palveluntarjoajaa esittelemään tarkemmin palveluitaan, omia erityisosaamisalueitaan ja ratkaisuvaihtoehtoja kysymyksiisi.

Keskusteluissa varmistatte yhdessä, että sovittavat toimintatavat ovat työterveyshuoltolain mukaisia ja eettisesti kestäviä.

Työterveysyhteistyön vaiheet

 1. Valitse työterveyskumppani. 
 2. Tee työterveyshuoltosopimus. 
 3. Toteuta työpaikkaselvitys. 
 4. Laadi toimintasuunnitelma. 
 5. Käynnistä työterveysyhteistyö. 
 6. Arvioi yhdessä onnistumista ja korjaa suunnitelmaa.