Työterveyshuoltosopimus

Tee työterveyspalveluista kirjallinen sopimus palveluntarjoajan kanssa. Kuvatkaa sopimuksessa, mitä palveluita yhteistyöhönne kuuluu.

Määritä työterveyshuollon laajuus sopimuksessa 

Kun olet valinnut työterveyshuollon palveluntuottajan, teidän tulee tehdä yhteistyöstä kirjallinen sopimus. Sopimuksessa kuvaatte yhdessä, miten laajat palvelut hankit yrityksellesi. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat lakisääteisiä ja kuuluvat kaikille (Kelan korvausluokka I). Voit itse päättää, haluatko lisäksi hankkia sairaanhoidon työntekijöillesi ja jos, niin missä laajuudessa (Kelan korvausluokka II).

Sopimuksen tekemisen jälkeen laadit yrityksesi tarpeiden perusteella toimintasuunnitelman yhdessä työterveyskumppanisi kanssa. Toimintasuunnitelmassa kuvaatte tarkemmin toiminnan ja työterveysyhteistyön.

Työterveyshuoltosopimuksen tulee olla työntekijöittesi nähtävillä.

Seuraavaksi: Toteuta työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto arvioi yrityksesi työn voimavarojen, kuormitustekijöiden ja vaarojen merkityksen työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn.

Lue lisää

Työterveysyhteistyön vaiheet

  1. Valitse työterveyskumppani
  2. Tee työterveyshuoltosopimus
  3. Toteuta työpaikkaselvitys
  4. Laadi toimintasuunnitelma
  5. Käynnistetään työterveysyhteistyö
  6. Arvioidaan yhdessä onnistuminen
    ja korjataan suunnitelmaa