Työnantaja, arvioi ja kehitä TULE-terveyden edistämisen keinoja

Pysy ajan tasalla työn fyysisistä kuormitustekijöistä ja niiden merkityksestä työntekijöittesi työkykyyn. Laadi käytännönläheiset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista järjestelmällisesti. Tiivistä työterveysyhteistyötä ja pidä kynnys avun hakemiseen matalana.

Arvioi säännöllisesti työn fyysistä kuormittavuutta

Laadi käytännönläheiset tavoitteet työn fyysisten kuormitustekijöiden hallintaan ja seuraa niiden toteutumista järjestelmällisesti.

Seuraa ja arvioi lyhyemmällä aikavälillä esimerkiksi

 • ergonomiatietoa sisältävien perehdytysten ja koulutusten kattavuutta ja vaikutuksia 
 • työn ja työolosuhteiden kehittämistoimenpiteiden määrää ja vaikutuksia 
 • työn sujuvuutta ja laatua 
 • eri työntekijäryhmien TULE-oireita terveystarkastusten yhteenvedoissa 
 • varhaisen tuen toimenpiteiden vaikutuksia
 • TULE-oireista ja -sairauksista johtuvia sairaanhoitokäyntejä työterveyshuollossa (erityisesti työhön liittyviä) 
 • TULE-oireista ja -sairauksista johtuvia sairauspoissaoloja
 • työkykyneuvottelujen vaikutuksia 
 • työhön paluun onnistumisia pitkän sairauspoissaolon jälkeen. 

Seuraa ja arvioi pidemmällä aikavälillä ainakin näitä asioita:

 • Ovatko työhön liittyvät TULE-oireet ja -sairaudet sekä tapaturmat vähentyneet? 
 • Onko työn ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus lisääntynyt?  
 • Onko työntekijöiden fyysinen työ- ja toimintakyky ja terveys parantuneet? 

Seuraa myös työntekijöittesi kokemuksia ja mielipiteitä työn kuormittavuudesta sekä uusien työmenetelmien, -välineiden ja -järjestelyiden vaikutuksesta työn sujuvuuteen, laatuun ja kuormittavuuteen. Kysy henkilöstökyselyissä työn sujuvuuteen ja rakenteisiin, työjärjestelyihin ja -olosuhteisiin, lähijohtamiseen ja toimintakulttuuriin liittyviä asioita. Kerää kehityskeskusteluissa käsitellyistä aiheista yhteenvetoja ja sisällytä työn fyysinen kuormittavuus yhdeksi aihealueeksi kehityskeskusteluihin. Kerää esihenkilöiden havaintoja päivittäisestä johtamisesta ja työntekijöiden kanssa käydyistä keskusteluista.

Yrityksen oma henkilöstöraportointi poissaoloista ja työterveyskumppanisi säännölliset raportoinnit ovat myös hyviä tapoja seurata tilannetta.

Lue lisää tiedolla johtamisesta

Kehitä työterveysyhteistyötä

Hyvin toimivassa työterveysyhteistyössä sinulla on parhaimmillaan mahdollisuus rakentaa jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstösi tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistämiseksi. Pidä työterveyskumppanisi tietoisena yrityksesi toiminnan luonteesta, vallitsevasta tilanteesta, toimintatavoista ja henkilöstölle tarjottavasta tuesta, kuten työn muokkauksen mahdollisuuksista. Näin voitte kohdistaa työterveyshuollon toimenpiteet oikein. Suunnittele yhdessä henkilöstön ja työterveyden kanssa toimintamalleja ja suosituksia fyysisten kuormitustekijöiden hallintaan työpaikalla.

Varmista, että työterveyshuollon raportointi on selkeää, kattavaa ja säännöllistä. Seuratkaa tehtyjä toimenpiteitä ja päivittäkää toimintasuunnitelmat riittävän usein yhdessä työterveyden kanssa. Kun teet tiivistä yhteistyötä työterveyden kanssa, pystyt kohdistamaan toimintaanne paremmin ja pääset käsiksi mahdollisimman moniin ongelmiin jo ennakoivasti.

Seuratkaa myös kuluja ja käytettyjä resursseja. Arvioikaa lisäksi yhteistyön onnistumista eli työpaikan ja työterveyden panostusten ja toiminnan jakautumista.