Varhainen tuki esihenkilön arjessa

Kun sinulla herää huoli työntekijästä, keskustele hänen kanssaan. Ota työkyvyn varhaisen tuen toiminta osaksi lähijohtamistasi. Varhaisen tuen toiminta kuvataan varhaisen tuen mallissa. Siitä saat työkaluja, jotka auttavat sinua esihenkilönä ottamaan puheeksi hankalatkin asiat.

Asiat ratkeavat varhain helpommin

Esihenkilönä vaikutat työntekijöittesi arkeen ratkaisevasti. Voit parantaa heidän työssä suoriutumistaan, sitoutumistaan ja tuottavuuttaan. Voit myös vähentää sairauspoissaoloista tai työkyvyttömyydestä johtuvia kuluja ja muita kielteisiä seurauksia. ​

Kaikki sairastuvat aika ajoin ja silloin on oikeus olla tarpeen mukaan pois työstä. Meidän kaikkien työkyky myös vaihtelee työuran aikana. Se on ihan normaalia. Varhainen tuki sopiikin siksi hyvin ihan arkisiin johtamiskäytäntöihisi.​

Ota varhaisen tuen toimet käyttöön ajoissa

Kun sinulla herää huoli työntekijäsi suoriutumisesta, käytöksestä tai työkyvystä, toimi heti. Ota huolesi puheeksi työntekijäsi kanssa. Keskustele hänen kanssaan mieluummin turhaan kuin liian myöhään tai ei lainkaan. Liian aikaisin et voi reagoida. Kun toimit ajoissa, sinun ja työntekijäsi käytössä on iso joukko keinoja siihen, että työntekijäsi pysyy työkykyisenä eikä kärpäsestä ehdi kasvaa härkästä. 

Työkyvyn varhaisen tuen malli

Varhaisen tuen malli kokoaa yksiin kansiin työpaikan käytännöt ja toimintaohjeet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisen tuen tiimoilta

Tutustu varhaisen tuen malliin

Toimiva vuorovaikutus on arjen johtamistyötä

Kun sinä ja työntekijäsi luotatte toisiinne ja keskustelette toistenne kanssa usein ja avoimesti, johtamisesi perusta on kunnossa.

Rakenna luottamusta

Yksi tärkeimmistä tehtävistäsi esihenkilönä on rakentaa luottamusta. Rakennat sitä, kun osoitat olevasi kiinnostunut työntekijöittesi huolista ja pyrit ratkaisemaan niitä, toimit esimerkkinä, innostat keskusteluun ja suhtaudut virheisiin normaalina osana työn tekemistä.

Kun tiimisi tai yksikkösi tai koko työpaikkasi tunnelma on luottamuksellinen, työntekijäsi uskaltavat ottaa puheeksi vaikeatkin asiat – myös ne, jotka liittyvät heidän työkykyynsä.

Lue artikkelista asiantuntijapsykologimme vinkit hyvään toimintakulttuuriin ja psykologiseen turvallisuuteenTee työkyvystä keskustelunaihe

Ajattele työkykyä ja työkykyriskejä tavallisina keskustelunaiheina. Kun suhtaudut niihin luontevasti, sinun on helppo puhua niistä. Samalla näytät esimerkkiä työntekijöillesi.

Ota työkykyriskit säännöllisesti puheeksi työntekijöittesi kanssa, myös yhteisissä kokouksissa yleisellä tasolla. Näin teet työkyvystä ja työkykyriskeistä keskustelemisesta osan normaalia toimintaanne. Kun työntekijäsi pääsevät kertomaan näkemyksensä, heidän on helpompi kiinnostua työkykyä edistävistä käytännöistä kuin jos vain kertoisit ne heille. Tarvittaessa rohkaise työntekijöitä puhumaan huolista ja peloista.

Lue lisää luottamuksen rakentamisesta työyhteisössä Työturvallisuuskeskuksen oppaasta (ttk.fi).

Käy peremmälle ja syvennä osaamistasi

Varhai­nen tuki osa­na lähi­joh­ta­mis­ta -kurssi tarjoaa tutkittua tietoa, arjen keinoja ja käytännön työvälineitä koottuna sinua varten. Kurssi koostuu tiiviistä 10–15 minuutin minikoulutuksista. Oppimisympäristöä voit käyttää Ilmarisen asiakkaana. Saat kurssista myös todistuksen.

Kirjaudu oppimisympäristöön

Luottamus ja vuorovaikutus ovat tärkeä osa varhaista tukea

Katso alla olevasta asiantuntijapsykologi Simo Levannon ja työkykyjohtamisen asiantuntija Katja Atsarin videosta (3:12 min.) kolme vinkkiä, miten esihenkilönä voit rakentaa psykologista turvallisuutta työyhteisössä.

Ennakoi työkyvyn heikkenemistä ja vaikuta

Tunnistatko työkyvyn heikkenemisen mahdolliset ennusmerkit? Jos huomaat, että työntekijäsi alkaa käyttäytyä tavallisesta poikkeavalla tavalla, pysähdy hetkeksi. Onko hänen keskittymiskykynsä heikentynyt? Vaikuttaako hänen käytöksensä sekavalta? Tuntuuko hänen motivaationsa kadonneen?

Entä kuinka näihin ennusmerkkeihin tulisi reagoida? Kun reagoit työntekijäsi muuttuneeseen käyttäytymiseen jo ennen kuin hän jää sairauslomalle tai ennen kuin tilanne muuten pahenee, reagoit ajoissa. Sovi työterveystiimisi ja työntekijöittesi kanssa, mihin asioihin sinun kannattaa reagoida, miten ja milloin. Kun olette sopineet näistä reagointikriteereistä yhdessä, sinun on helppo toimia – ja työntekijäsi on helppo suhtautua toimintaasi myönteisesti.


Esihenkilönä olet keskeisessä asemassa varhaisen tuen toiminnassa

Ota varhaisen tuen toiminta osaksi päivittäistä johtamistasi. Kerro siitä työntekijöillesi heti kun he aloittavat työssään ja perehdytät heidät.

Käytännöt auttavat sinua ottamaan puheeksi hankalatkin asiat. Keskustele työntekijöittesi kanssa ja miettikää yhdessä, mitkä käytännöt sopivat juuri teidän työyhteisöönne, ja valitkaa niistä teille sopivimmat. Toimi aktiivisesti ja varhain, koska ongelmat eivät yleensä katoa itsestään.

Varhaisen tuen askeleet auttavat sinua hahmottamaan vaihe vaiheelta, mitä varhaisen tuen toiminta on ja miten liität sen osaksi johtamistasi.