Esihenkilö, seuraa ja kehitä mielenterveyden edistämisen keinoja

Esihenkilönä vaikutat ratkaisevasti siihen, miten työpaikallasi seuraatte mielenterveyden tukikeinojen onnistumista. Keskustele ja kerää palautetta työntekijöiltäsi, kehitä keinoja yhteistyössä heidän kanssaan.

Keskustele ja kerää palautetta kahden kesken

Pidä itsesi ajan tasalla työntekijöittesi kuulumisista, ajatuksista ja tunteista. Paras keino siihen on, että keskustelet heidän kanssaan säännöllisesti arjessa. Keskustele rauhassa kahden kesken, mieluiten kerran viikossa tai kahden viikon välein. Sovi yhdessä työntekijän kanssa sopiva keskustelujen rytmitys. Arjen keskustelut ovat tärkeä lisä kehityskeskusteluihin, joita yleensä käydään kerran tai kaksi vuodessa. Älä siispä jätä kehityskeskusteluja ainoiksi keskusteluiksi.

Sovi työntekijöittesi kanssa, millaisia nämä kahdenkeskiset arjen keskustelut työpaikallanne ovat. Voitte keskustella niissä asioista, jotka tuntuvat työntekijästäsi ajankohtaisilta tai voitte sopia etukäteen käsiteltävät aiheet ja valmistautua keskusteluihin. Jos työntekijäsi tekee keskusteluun asialistan ja lähettää sen sinulle etukäteen, voitte molemmat valmistautua keskusteluun. Silloin keskustelu etenee tehokkaasti, ja työntekijäsi saa sinulta sen, mitä tarvitsee.

Kehitä myönteistä toimintakulttuuria tiimissäsi

Kahden keskisten keskustelujen lisäksi keskustele myös koko tiimisi kanssa. Käsitelkää yhdessä esiin nousseita kysymyksiä ja työpaikkanne henkilöstökyselyn tuloksia, jos sellaisia on käytettävissä. Pohtikaa rauhassa, miten lähdette kehittämään tiettyjä asioita. Pyydä palautetta siitä, miten työntekijäsi kokevat sinun johtavan heitä. Pyydä heiltä myös toiveita, ajatuksia ja ideoita heidän työnsä ja yhteisten toimintatapojenne kehittämiseen. Näin voit auttaa heitä aiempaa paremmin.

Keskustelemalla rakennat toimintakulttuuria, jossa esihenkilöiden vilpitön kiinnostus työntekijän töihin, ajatuksiin ja tunteisiin on osa arkea.

Tutustu, minkälaisia työkyvyn kyselytyökaluja Ilmarinen tarjoaa asiakkailleen

Kehitä psykologista turvallisuutta

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa työntekijöittenne käsityksiä ja uskomuksia siitä, mitä tapahtuu, jos he ehdottavat jotain uutta, ilmaisevat mielipiteitään, osoittavat heikkoutta tai haavoittuvuutta tai esittävät mielestään ”tyhmiä” kysymyksiä. Kun työpaikkanne on työntekijöittenne mielestä psykologisesti turvallinen, he kokevat voivansa kokeilla uusia asioita sekä kysyä ja esittää ehdotuksia ilman pelkoa siitä, että he tulevat nöyryytetyksi tai nolatuksi. Hyvä tuntomerkki psykologisesta turvallisuudesta on yhteinen tunne siitä, että jokaisen mielipidettä arvostetaan.

Selvitä seuraavat seitsemän kysymystä

Seuraavat seitsemän kysymystä auttavat sinua arvioimaan, millä tasolla työpaikkanne psykologinen turvallisuus on:

  1. Uskallammeko ottaa riskejä, kun olemme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa?
  2. Onko meidän helppo puhua vaikeista aiheista ja ongelmista?
  3. Saako jokainen meistä äänensä kuuluviin?
  4. Onko meidän helppo pyytää apua toisiltamme?
  5. Ymmärrämmekö, että yrittävälle sattuu virheitä ja tuemmeko virheen tehnyttä?
  6. Hyväksymmekö erilaisuuden?
  7. Arvostammeko ja kunnioitammeko toistemme työtä?

Keskustele työntekijöittesi kanssa aktiivisesti näistä. Pohdi myös sitä, miten näissä kysymyksissä kuvatut asiat näkyvät omassa käyttäytymisessäsi, ja näytä hyvää esimerkkiä. Toimimalla itse esimerkkinä vaikutat merkittävästi työpaikkanne vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin ja edistät työntekijöittesi mielenterveyttä.

Lue artikkelista asiantuntijapsykologimme vinkit psykologiseen turvallisuuteen.

Huolehdi myös itsestäsi ja kehitä osaamistasi

Lähijohtaminen on omanlaisensa työtehtävä siinä missä kaikki muutkin. Osan tehtävistäsi koet mielekkäiksi ja helpoiksi. Osa voi tuntua vaikeilta tai sellaisilta, joita et mielelläsi haluaisi tehdä, varsinkin jos olet esihenkilönä uusi tai et ole saanut johtamistyöhösi koulutusta.

Onneksi johtaminen, vuorovaikutus, kuunteleminen, välittäminen ja muiden huomioon ottaminen ovat taitoja. Niitä voi oppia ja niissä voi kehittyä. Kehitä osaamistasi, kouluttaudu ja perehdy lähijohtamisen eri osa-alueisiin. Pyydä työntekijöiltäsi palautetta siitä, miten he kokevat sinun johtavan heitä. Vähitellen huomaat kehittyväsi kaikessa: asioissa, joita pidit aiemmin hankalina, ja asioissa, jotka jo koit osaavasi. Tulet huomaamaan miten johtamistyösi helpottuu ja koet onnistuvasi siinä.

Keskustele muiden kanssa ja huolehdi itsestäsi

Älä jää yksin lähijohtamisen kysymysten kanssa. Työsi helpottuu, kun keskustelet siitä muiden esihenkilöiden tai ulkopuolisten valmentajien kanssa. Silloin huomaat, että suurin osa esihenkilöistä kamppailee samojen asioiden, kysymysten ja ongelmien kanssa. Voitte tukea ja ohjata toisianne kuuntelemalla toistenne huolia ja jakamalla hyviä käytäntöjä.

On tärkeää, että suhtaudut itseesi yhtä välittävästi ja kunnioittavasti kuin työntekijöihisi. Antamasi esimerkki vaikuttaa ratkaisevasti hyvän toimintakulttuurin rakentamiseen työpaikallasi. Jos et salli itsellesi samoja ajatuksia ja tunteita kuin työntekijöillesi, välität heille ristiriitaista viestiä.