Esimies – seuraa ja kehitä

Esimiehenä vaikutat ratkaisevasti siihen, miten työntekijäsi kokevat työnsä ja työpaikkansa. Keskustele ja kerää palautetta työntekijöiltäsi, kehitä toimintaanne yhteistyössä heidän kanssaan.

Keskustele ja kerää palautetta

Pidä itsesi ajan tasalla työntekijöittesi kuulumisista, ajatuksista ja tunteista. Paras keino siihen on, että keskustelet heidän kanssaan. Säännöllisesti ja rauhassa, kahden kesken, mieluiten kerran viikossa tai kahden viikon välein. Sovi yhdessä työntekijän kanssa sopiva keskustelujen rytmitys. Kehityskeskustelut ovat näihin arjen keskusteluihin hyvä lisä, ja niitä käyt todennäköisesti kerran tai kaksi vuodessa. Älä kuitenkaan jätä niitä ainoaksi kahdenkeskisen keskustelun paikaksi.

Sovi työntekijöittesi kanssa, millaisia nämä kahdenkeskiset arjen keskustelut työpaikallanne ovat. Voitte keskustella niissä asioista, jotka tuntuvat työntekijästäsi ajankohtaisilta tai voitte sopia etukäteen käsiteltävät aiheet ja valmistautua keskusteluihin. Jos työntekijäsi tekee keskusteluun asialistan ja lähettää sen sinulle etukäteen, voitte molemmat valmistautua keskusteluun. Silloin keskustelu etenee tehokkaasti, ja työntekijäsi saa sinulta sen, mitä tarvitsee.

Kehitä myönteistä toimintakulttuuria

Keskustele myös koko tiimisi kanssa. Käsitelkää porukalla esiin nousseita kysymyksiä ja työpaikkanne henkilöstökyselyn tuloksia, jos sellaisia on käytettävissä. Pohtikaa rauhassa, miten lähdette kehittämään tiettyjä asioita. Pyydä palautetta siitä, miten työntekijäsi kokevat sinun johtavan heitä. Pyydä heiltä myös toiveita, ajatuksia ja ideoita heidän työnsä ja yhteisten toimintatapojenne kehittämiseen. Näin voit auttaa heitä aiempaa paremmin.

Keskustelemalla rakennat toimintakulttuuria, jossa esimiesten vilpitön kiinnostus työntekijän töihin, ajatuksiin ja tunteisiin on osa arkea.

Kehitä psykologista turvallisuutta

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa työntekijöittenne käsityksiä ja uskomuksia siitä, mitä tapahtuu, jos he ehdottavat jotain uutta, ilmaisevat mielipiteitään, osoittavat heikkoutta tai haavoittuvuutta tai esittävät ”tyhmiä” kysymyksiä. Kun työpaikkanne on työntekijöittenne mielestä psykologisesti turvallinen, he kokevat voivansa kokeilla uusia asioita sekä kysyä ja esittää ehdotuksia ilman pelkoa siitä, että he tulevat nöyryytetyksi tai nolatuksi. Hyvä tuntomerkki psykologisesta turvallisuudesta on yhteinen tunne siitä, että jokaisen mielipidettä arvostetaan.

Seuraavat seitsemän kysymystä auttavat sinua arvioimaan, millä tasolla työpaikkanne psykologinen turvallisuus on:

  1. Uskallammeko ottaa riskejä, kun olemme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa?
  2. Onko meidän helppo puhua vaikeista aiheista ja ongelmista?
  3. Saako jokainen meistä äänensä kuuluviin?
  4. Onko meidän helppo pyytää apua toisiltamme?
  5. Ymmärrämmekö, että yrittävälle sattuu virheitä ja tuemmeko virheen tehnyttä?
  6. Hyväksymmekö erilaisuuden?
  7. Arvostammeko ja kunnioitammeko toistemme työtä?

Keskustele työntekijöittesi kanssa aktiivisesti näistä. Pohdi myös sitä, miten näissä kysymyksissä kuvatut asiat näkyvät omassa käyttäytymisessäsi, ja näytä hyvää esimerkkiä. Toimimalla itse esimerkkinä vaikutat merkittävästi työpaikkanne vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin ja edistät työntekijöittesi mielenterveyttä.

Huolehdi myös itsestäsi, kehitä osaamistasi 

Esimiestyö on omanlaisensa työtehtävä siinä missä kaikki muutkin. Osan tehtävistäsi koet mielekkäiksi ja helpoiksi. Osa voi tuntua vaikeilta tai sellaisilta, joita et mielelläsi haluaisi tehdä, varsinkin jos olet esimiehenä uusi tai et ole saanut johtamistyöhösi koulutusta.

Onneksi johtaminen, vuorovaikutus, kuunteleminen, välittäminen ja muiden huomioon ottaminen ovat taitoja. Niitä voi oppia ja niissä voi kehittyä. Kehitä osaamistasi, kouluttaudu ja perehdy esimiestyön eri osa-alueisiin. Pyydä työntekijöiltäsi palautetta siitä, miten he kokevat sinun johtavan heitä. Vähitellen huomaat kehittyväsi kaikessa: asioissa, joita pidit aiemmin hankalina, ja asioissa, jotka jo koit osaavasi. Tulet huomaamaan miten johtamistyösi helpottuu ja koet onnistuvasi siinä.

Keskustele muiden kanssa ja huolehdi itsestäsi

Älä jää yksin johtamisen ja esimiestyön kysymysten kanssa. Työsi helpottuu, kun keskustelet siitä muiden esimiesten tai ulkopuolisten valmentajien kanssa. Silloin huomaat, että suurin osa esimiehistä kamppailee samojen asioiden, kysymysten ja ongelmien kanssa. Voitte tukea ja ohjata toisianne kuuntelemalla toistenne huolia ja jakamalla hyviä käytäntöjä.

On tärkeää, että suhtaudut itseesi yhtä välittävästi ja kunnioittavasti kuin työntekijöihisi. Antamasi esimerkki vaikuttaa ratkaisevasti hyvän toimintakulttuurin rakentamiseen työpaikallasi. Jos et salli itsellesi samoja ajatuksia ja tunteita kuin työntekijöillesi, välität heille ristiriitaista viestiä.