Kyselyt – kartoita työkyky

Miten teillä voidaan? Ota kyselyt käyttöösi ja selvitä työyhteisösi vire.

Hyödynnä kyselyt osana työkykyjohtamista

Ilmarisen asiakkaana saat kyselyt käyttöösi maksutta. Katso alta ohjeet kyselyiden käyttöönottoon. Jos olet jo tilannut palvelun käyttöösi, voit kirjautua suoraan sisään Kirjaudu palveluun -painikkeesta.

Kyselyiden avulla voit kartoittaa henkilöstösi työkykyä ja -virettä. Vastausten pohjalta voit suunnitella ja kohdistaa työkykyä tukevia toimenpiteitä paremmin sinne, missä tuen tarpeita esiintyy.

Näin saat kyselyt käyttöösi

 1. Tilaa käyttöoikeus palveluun

Voit tilata kyselyt (ent. Luotaamo) organisaatiosi käyttöön tällä tilauslomakkeella. Jos organisaatiollasi on jo palvelu käytössä, pääkäyttäjäoikeus tilataan samalla lomakkeella. Pääkäyttäjäoikeudella saa näkyvyyden myös aikaisemmin tehtyihin kyselyihin ja raportteihin. 

2. Ota palvelu käyttöön ja luo kyselyitä

Pääkäyttäjänä voit lisätä ja hallinnoida vastaajien taustatietoja, käynnistää kyselyitä sekä tarkastella raportteja. Saat tarvittaessa tukea palvelun käyttöön kyselytyokalut (at) ilmarinen.fi.

3. Motivoi henkilöstösi mukaan

Innosta ja aktivoi henkilöstösi vastaamaan kyselyyn.

Miksi toteuttaa kyselyitä?

Työkyky-kyselyn avulla kartoitat henkilöstön kokemaa työkykyä

Työkyky-kysely tekee työkykyriskejä näkyväksi työyhteisötasolla. Kysely kartoittaa henkilöstön kokemuksia kuormituksesta, työkyvyn perusteista sekä voimavaroista. Jokainen vastaaja saa omiin vastuksiinsa pohjautuvan henkilökohtaisen palautteen.

Vire-kyselyt mittaavat työyhteisön vahvuuksia ja kehityskohteita

Työvire-kysely on ketterä tapa mitata työyhteisön pulssia ja virettä. Voit toteuttaa kyselyn haluamassasi syklissä, esimerkiksi neljä kertaa vuodessa.

Työyhteisövire-kyselyllä saat kattavan näkymän työyhteisön vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Kysely luotaa työntekijäkokemukseen, hyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavia seikkoja.